Now showing items 14-33 of 44

  • L'estructura de 10 sistemes educatius de l'OCDE (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Manchado Lozano, Jesús; Pi Sánchez, Aina (2016-11)
   Estudi descriptiu de deu sistemes educatius de referència en el món occidental: Alemanya, Anglaterra, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Suècia, Austràlia, Estats Units i Quebec, que han estat seleccionats ...
  • Els instituts escola: aspectes organitzatius, curriculars i d'orientació (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-07)
   El volum és l’informe final de la recerca avaluativa, duta a terme en col·laboració amb l’ICE de la UAB, que estudia el funcionament dels instituts escola de Catalunya, divuit centres integrats a ...
  • Ítems alliberats de competència científica [i] Marc conceptual PISA 2015 (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2014-03)
   L'informe conté 34 unitats d’avaluació de la competència científica que PISA ha utilitzat i alliberat en les edicions dels anys 2000, 2003 i 2006, així com altres unitats dels pilotatges previs. Inclou ...
  • Ítems alliberats de competència científica: PISA 2015 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2015-03)
   El volum inclou trenta-cinc preguntes alliberades noves, extretes de vuit unitats de la prova pilot de PISA 2015. Pertanyen a dos grups: les unitats estàtiques -que inclouen estímuls estàtics, textos, ...
  • Manual d'avaluació de projectes i programes educatius (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Ranchal Collado, Francesc (2016-06)
   Aquest és un manual pensat per orientar el procés d'avaluació de projectes de millora que puguin desenvolupar els centres educatius. Pretén donar eines als centres de recursos pedagògics, a les direccions ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de l'educació primària 2007 (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-06)
   L'informe presenta els principis de l'avaluació del sisè curs de l'educació primària, duta a terme pel Departament d'Educació en coordinació amb l'Instituto de Evaluación del MEC. Després d'una introducció ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de l'educació secundària obligatòria 2006 (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-12)
   L'informe presenta els principis que guien l'avaluació de l'ESO duta a terme pel Departament d'Educació. S'inclouen els marcs dels diferents estudis realitzats: estudis de resultats (PISA, llengua ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de quart d'educació secundària obligatòria (2020) 

   Alberola Palop, Jorge; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Espí Oliver, María José; León, Jorge (2020-06)
   Recull en un sol volum de tots els marcs conceptuals de les competències avaluades en la prova de quart d'ESO, que s'aplica a tot l'alumnat de Catalunya des del curs 2011-2012. Els marcs conceptuals són ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de sisè d'educació primària (2020) 

   Amores González, Mercè; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Espí Oliver, María José; Hernández Alarcón, Marta (2020-06)
   Aquesta publicació recull en un sol volum tots els marcs conceptuals de les competències avaluades en la prova de sisè d'educació primària, que s'aplica a tot l'alumnat de Catalunya des del curs 2008-2009. ...
  • Marc conceptual de la competència matemàtica: PISA 2021 (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2020-06)
   Aquest document és la traducció del marc conceptual de la competència matemàtica, que és el domini prioritari de l'avaluació PISA 2021. Inclou exemples de les proves que s'aplicaran en format electrònic.
  • Marc conceptual de matemàtiques per a l'avaluació PISA 2012 (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2011-02)
   La primera part del document és una traducció de "Draft 2012 PISA Mathematics Framework", publicat per l'OCDE (2010). Conté una introducció, amb la definició de competència matemàtica, un capítol dedicat ...
  • Marc conceptual de resolució de problemes per a l'avaluació PISA 2012 (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2011-09)
   El volum és la traducció de "PISA 2012 Field Trial Problem Solving Framework", de l'OCDE. És el marc conceptual recomanat per a l'avalució de resolució de problemes al pilotatge de PISA 2012. El document ...
  • Marc conceptual per a l'avaluació PISA 2003 (2004) 

   Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2004-12)
   En el marc de l'OCDE l'estudi PISA (Programa per a l'Avaluació Internacional de l'Alumnat) 2003 avalua els coneixements i habilitats de l'alumnat de 15 anys en matemàtiques, comprensió lectora, ciències ...
  • Marc conceptual per a l'avaluació PISA 2006 (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2007-03)
   En el marc de l'OCDE, l'estudi PISA 2006 avalua els coneixements i habilitats de l'alumnat de 15 anys en ciències de la naturalesa (àrea prioritària d'avaluació), comprensió lectora i matemàtiques. El ...
  • Marc conceptual per a la competència lectora: PISA 2018 (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2017-06)
   Per a l’avaluació PISA del 2018, la competència lectora serà el domini principal, de manera que s’han efectuat modificacions al marc conceptual utilitzat per a les avaluacions del 2000 i del 2009. La ...
  • Marc de la competència global PISA 2018: preparant el nostre jovent per a un món inclusiu i sostenible (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2018-02)
   Aquesta publicació és la traducció del marc conceptual de la competència global, que s'avalua per primer cop a PISA 2018. El programa PISA avalua tres dominis principals, que són la competència lectora, ...
  • PIRLS 2006: estudi Internacional sobre el progrés en comprensió lectora: marcs teòrics i especificacions d'avaluació (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Mullis, Ina V.S. (2006-04)
   L'estudi conté el marc conceptual de l'avaluació internacional sobre la capacitat lectora dels nens i nenes de 4t curs de l'educació primària. L'avaluació, promoguda per la IEA, permet obtenir dades ...
  • PIRLS 2016: síntesi del marc conceptual i ítems alliberats (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-01)
   Aquest volum està especialment dirigit als mestres d'educació primària. El seu objectiu és donar a conèixer les proves de comprensió lectora PIRLS, a través dels textos i les preguntes utilitzats en els ...
  • PIRLS i TIMSS 2011: ítems alliberats (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2013-01)
   Aquest informe conté conté els ítems alliberats per la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment) de les proves PIRLS i TIMSS, aplicades durant el curs 2011 a l'alumnat ...
  • PIRLS i TIMSS 2011: síntesi dels marcs conceptuals (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2014-01)
   Síntesi dels marcs conceptuals en què es basen dues avaluacions internacionals per a l’educació primària: l'Estudi Internacional sobre el Progrés en Comprensió Lectora (PIRLS) i l'Estudi Internacional ...