Now showing items 21-40 of 54

  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2013 (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-09)
   El número dels Quaderns d'avaluació que obre el curs 2013-2014 és un monogràfic amb els resultats de l'última avaluació de caràcter extern i censal dissenyada pel Consell, que és l'avaluació de sisè ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2014 (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-09)
   El número 29 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de sisè d'educació primària de 2014, amb novetats en la seva presentació. S'hi inclouen taules i gràfics ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2015 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-09)
   Número dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària, aplicada al mes de maig passat. La síntesi de resultats es completa, aquesta vegada, amb dos articles, que valoren l'experiència de ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2016 (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-09)
   El número 35 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2015-2016. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2017 (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-09)
   El número 38 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2016-2017. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2018 (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-09)
   El número 41 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2017-2018. L'article informa de les novetats rellevants que s'han incorporat a la ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2019 (2019) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-09)
   El número 44 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2018-2019. L'article inclou taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals ...
  • L'avaluació del sistema educatiu per al 2006 (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-01)
   El quart número dels Quaderns d'avaluació presenta l'avaluació del sistema educatiu prevista per a l'any 2006, que afecta sobretot l'educació secundària obligatòria. Les diferents actuacions avaluatives ...
  • Competència financera PISA 2012 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-01)
   El número 30 dels 'Quaderns d'avaluació' està dedicat als resultats obtinguts per l'alumnat de Catalunya en l'avaluació de competència financera de PISA 2012. La participació en l'avaluació de la ...
  • El coneixement de llengües a Catalunya (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-09)
   El sisè número dels Quaderns d'avaluació està dedicat al coneixement de llengües a Catalunya. Conté un primer article, "El coneixement de llengües a Catalunya", que presenta dades de resultats de llengua ...
  • Desigualtats en les trajectòries formatives en l'educació postobligatòria a Catalunya (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-04)
   El primer article d'aquest número, "L'educació postobligatòria a Catalunya. Eixos de desigualtat en les trajectòries formatives més enllà de l'ESO", és una síntesi de la recerca encarregada pel Consell ...
  • Educació primària 2003: avançament de resultats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Gauthier, Pierre-Louis; Melgarejo Draper, Javier (2005-09)
   El tercer número dels Quaderns d'avaluació inclou l'avançament de resultats de l'estudi d'avaluació Educació primària 2003, realitzat pel Consell Superior d'Avaluació en el marc de les avaluacions ...
  • Educació primària 2007: síntesi de resultats (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-04)
   El número 17 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de l'educació primària 2007. L'avaluació, aplicada a l'alumnat de sisè curs, ha estat impulsada a nivell estatal ...
  • Estudi PISA 2003: avançament de resultats (2004) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2004-12)
   El primer número dels Quaderns d'avaluació és un monogràfic dedicat als resultats obtinguts per l'alumnat de 41 països en l'Estudi PISA 2003 que avalua les matemàtiques com a àrea principal i la comprensió ...
  • Estudi PISA 2006: avançament de resultats (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-12)
   El número nou dels Quaderns d'Avaluació presenta l'avançament de resultats de l'estudi PISA 2006, que té les ciències de la naturalesa com a àrea prioritària d'avaluació. L'estudi avalua també les ...
  • Estudi PISA 2009: avançament de resultats (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2011-04)
   El número 19 de la col·lecció Quaderns d'avaluació està dedicat íntegrament als resultats de l'estudi PISA 2009. Després d'una breu introducció a l'estudi internacional i de presentar la competència ...
  • La llengua anglesa al batxillerat 2004: avançament de resultats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005-04)
   El segon número dels Quaderns d'avaluació consta de dues parts diferenciades. La primera conté l'avançament de resultats de l'avaluació de la llengua anglesa, que s'ha dut a terme el 2004 amb una mostra ...
  • La llengua anglesa en l'avaluació de l'ESO 2006: avançament de resultats (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-04)
  • La llengua i resultats escolars. El projecte Filosofia 3/18 (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-01)
   El número 21 dels Quaderns d'avaluació conté dos blocs, amb quatre articles. En el primer bloc s'analitza en profunditat, mitjançant l'obtenció de coeficients de correlació, la similitud entre els ...
  • L’avaluació de quart d’ESO 2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   Aquest número dels Quaderns d’avaluació s’ha redactat pensant en les condicions que els efectes de la COVID-19 ha tingut sobre l’educació en aquests dos últims cursos acadèmics, situació que ha implicat ...