Now showing items 37-54 of 54

  • La llengua anglesa al batxillerat 2004: avançament de resultats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005-04)
   El segon número dels Quaderns d'avaluació consta de dues parts diferenciades. La primera conté l'avançament de resultats de l'avaluació de la llengua anglesa, que s'ha dut a terme el 2004 amb una mostra ...
  • La llengua anglesa en l'avaluació de l'ESO 2006: avançament de resultats (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-04)
  • La llengua i resultats escolars. El projecte Filosofia 3/18 (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-01)
   El número 21 dels Quaderns d'avaluació conté dos blocs, amb quatre articles. En el primer bloc s'analitza en profunditat, mitjançant l'obtenció de coeficients de correlació, la similitud entre els ...
  • L’avaluació de quart d’ESO 2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   Aquest número dels Quaderns d’avaluació s’ha redactat pensant en les condicions que els efectes de la COVID-19 ha tingut sobre l’educació en aquests dos últims cursos acadèmics, situació que ha implicat ...
  • L’avaluació de sisè d’educació primària 2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   Un dels aspectes més remarcables d'aquest número dels Quaderns d'avaluació és que, a causa del confinament i de la interrupció de l’activitat lectiva presencial durant l’últim trimestre del curs 2019-2020, ...
  • L’avaluació de sisè d’educació primària 2022 (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-10)
   Aquest volum mostra l’avaluació de sisè d'educació primària de 2022. Recull les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en cada competència, el percentatge d’alumnat que hi ...
  • Novetats en l'avaluació de l'educació primària 2009 (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-01)
   El número 13 dels Quaderns d'avaluació conté informació sobre la prova de competències bàsiques aplicable a sisè curs de l'educació primària aquest 2009, juntament amb altres novetats en l'avaluació ...
  • Els objectius educatius europeus ET2020 a Catalunya (2019) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-01)
   L'any 2009, el Consell Europeu va aprovar el marc estratègic Educació i Formació 2020 (ET2020: Education and Training 2020), un nou marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació ...
  • PIRLS 2016 i TIMSS 2015: síntesi de resultats (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-01)
   En el número 39 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ es reuneixen dos articles que són la síntesi de resultats de dues avaluacions internacionals, promogudes per la IEA: PIRLS 2016 i TIMSS 2015. La ...
  • PISA 2015: síntesi de resultats (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-01)
   El número 36 de la col·lecció 'Quaderns d'avaluació' està dedicat íntegrament als resultats obtinguts per l'alumnat de 15 anys en el PISA 2015. En aquest any, el domini principal de l'avaluació ha estat ...
  • PISA 2018: síntesi de resultats (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-01)
   El número 45 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de PISA 2018. Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de ...
  • PISA 2018: síntesi de resultats de comprensió lectora (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-12)
   Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de PISA de l’OCDE, hi va aparèixer una nota en què s’informava de l’ajornament de la ...
  • Els resultats de PISA 2012 a Catalunya (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-01)
   Número dedicat als resultats de l’estudi PISA 2012, que tenia la competència matemàtica com a àmbit prioritari d’avaluació. Catalunya va participar a l’avaluació internacional amb una mostra de 1.435 ...
  • Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-04)
   El número vuit dels Quaderns d'avaluació està dedicat al sistema d'indicadors d'educació de Catalunya. Després d'una breu introducció sobre què és el sistema d'indicadors d'educació, es presenta un ...
  • Síntesi d'indicadors de resultats (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-01)
   El número 33 dels Quaderns d’avaluació conté una síntesi d’indicadors de resultats. S'han recollit indicadors ja publicats en fonts diverses amb la voluntat de posar-los de costat per mirar d'oferir una ...
  • TALIS 2018: síntesi de resultats (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
   Quadern basat en els resultats obtinguts per l’estudi internacional TALIS aplicat el 2018, té com a objectiu conèixer i comparar l'entorn, el clima d'aprenentatge dels centres educatius i les condicions ...
  • TIMSS 2019: síntesi de resultats (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   El número 51 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ presenta la síntesi de resultats de l’avaluació internacional promoguda per la IEA: TIMSS 2019. Aquest estudi analitza el rendiment de l'alumnat de ...
  • La transició de l'educació primària a la secundària (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-01)
   El nou número dels Quaderns d'avaluació està dedicat íntegrament al pas de l'educació primària a la secudària, que és un dels moments clau en la trajectòria educativa de l'alumnat. El primer article, ...