Now showing items 29-48 of 54

  • Competència financera PISA 2012 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-01)
   El número 30 dels 'Quaderns d'avaluació' està dedicat als resultats obtinguts per l'alumnat de Catalunya en l'avaluació de competència financera de PISA 2012. La participació en l'avaluació de la ...
  • El coneixement de llengües a Catalunya (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-09)
   El sisè número dels Quaderns d'avaluació està dedicat al coneixement de llengües a Catalunya. Conté un primer article, "El coneixement de llengües a Catalunya", que presenta dades de resultats de llengua ...
  • Desigualtats en les trajectòries formatives en l'educació postobligatòria a Catalunya (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-04)
   El primer article d'aquest número, "L'educació postobligatòria a Catalunya. Eixos de desigualtat en les trajectòries formatives més enllà de l'ESO", és una síntesi de la recerca encarregada pel Consell ...
  • Educació primària 2003: avançament de resultats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Gauthier, Pierre-Louis; Melgarejo Draper, Javier (2005-09)
   El tercer número dels Quaderns d'avaluació inclou l'avançament de resultats de l'estudi d'avaluació Educació primària 2003, realitzat pel Consell Superior d'Avaluació en el marc de les avaluacions ...
  • Educació primària 2007: síntesi de resultats (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-04)
   El número 17 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de l'educació primària 2007. L'avaluació, aplicada a l'alumnat de sisè curs, ha estat impulsada a nivell estatal ...
  • Estudi PISA 2003: avançament de resultats (2004) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2004-12)
   El primer número dels Quaderns d'avaluació és un monogràfic dedicat als resultats obtinguts per l'alumnat de 41 països en l'Estudi PISA 2003 que avalua les matemàtiques com a àrea principal i la comprensió ...
  • Estudi PISA 2006: avançament de resultats (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-12)
   El número nou dels Quaderns d'Avaluació presenta l'avançament de resultats de l'estudi PISA 2006, que té les ciències de la naturalesa com a àrea prioritària d'avaluació. L'estudi avalua també les ...
  • Estudi PISA 2009: avançament de resultats (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2011-04)
   El número 19 de la col·lecció Quaderns d'avaluació està dedicat íntegrament als resultats de l'estudi PISA 2009. Després d'una breu introducció a l'estudi internacional i de presentar la competència ...
  • La llengua anglesa al batxillerat 2004: avançament de resultats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005-04)
   El segon número dels Quaderns d'avaluació consta de dues parts diferenciades. La primera conté l'avançament de resultats de l'avaluació de la llengua anglesa, que s'ha dut a terme el 2004 amb una mostra ...
  • La llengua anglesa en l'avaluació de l'ESO 2006: avançament de resultats (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-04)
  • La llengua i resultats escolars. El projecte Filosofia 3/18 (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-01)
   El número 21 dels Quaderns d'avaluació conté dos blocs, amb quatre articles. En el primer bloc s'analitza en profunditat, mitjançant l'obtenció de coeficients de correlació, la similitud entre els ...
  • L’avaluació de quart d’ESO 2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   Aquest número dels Quaderns d’avaluació s’ha redactat pensant en les condicions que els efectes de la COVID-19 ha tingut sobre l’educació en aquests dos últims cursos acadèmics, situació que ha implicat ...
  • L’avaluació de sisè d’educació primària 2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   Un dels aspectes més remarcables d'aquest número dels Quaderns d'avaluació és que, a causa del confinament i de la interrupció de l’activitat lectiva presencial durant l’últim trimestre del curs 2019-2020, ...
  • L’avaluació de sisè d’educació primària 2022 (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-10)
   Aquest volum mostra l’avaluació de sisè d'educació primària de 2022. Recull les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en cada competència, el percentatge d’alumnat que hi ...
  • Novetats en l'avaluació de l'educació primària 2009 (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-01)
   El número 13 dels Quaderns d'avaluació conté informació sobre la prova de competències bàsiques aplicable a sisè curs de l'educació primària aquest 2009, juntament amb altres novetats en l'avaluació ...
  • Els objectius educatius europeus ET2020 a Catalunya (2019) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-01)
   L'any 2009, el Consell Europeu va aprovar el marc estratègic Educació i Formació 2020 (ET2020: Education and Training 2020), un nou marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació ...
  • PIRLS 2016 i TIMSS 2015: síntesi de resultats (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-01)
   En el número 39 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ es reuneixen dos articles que són la síntesi de resultats de dues avaluacions internacionals, promogudes per la IEA: PIRLS 2016 i TIMSS 2015. La ...
  • PISA 2015: síntesi de resultats (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-01)
   El número 36 de la col·lecció 'Quaderns d'avaluació' està dedicat íntegrament als resultats obtinguts per l'alumnat de 15 anys en el PISA 2015. En aquest any, el domini principal de l'avaluació ha estat ...
  • PISA 2018: síntesi de resultats (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-01)
   El número 45 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de PISA 2018. Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de ...
  • PISA 2018: síntesi de resultats de comprensió lectora (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-12)
   Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de PISA de l’OCDE, hi va aparèixer una nota en què s’informava de l’ajornament de la ...