Now showing items 1-20 of 38

  • Anàlisi del rendiment acadèmic a l'ensenyament obligatori de Catalunya (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-01)
   El volum 25 de la col·lecció “Documents” és la primera part d’una recerca sobre l’evolució del rendiment escolar a l’ensenyament obligatori. Se centra en l’anàlisi de l’educació secundària obligatòria ...
  • Avaluació de la comprensió lectora PIRLS 2016 [presentació] (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
   Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça al professorat de llengua dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a ...
  • Avaluació del desenvolupament del projecte Filosofia 3/18 (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-05)
   El volum és el resultat de l’avaluació del desenvolupament del projecte Filosofia 3/18 a diferents centres educatius de Catalunya, duta a terme el 2011. Es presenta el projecte Filosofia 3/18 que ...
  • Avaluació del projecte COMconèixer 2014 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-06)
   Aquest informe complementa el volum número 8 d'aquesta col·lecció titulat "Avaluació del projecte COMconèixer: l'aprenentatge a través de comunitats virtuals" (2006) amb les dades corresponents a ...
  • Avaluació del projecte COMconèixer: l'aprenentatge a través de comunitats virtuals (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-12)
   L'informe recull l'avaluació d'una experiència innovadora en pràctica educativa. L'eix del projecte és que l'alumnat no només conegui i aprengui mitjançant les TIC, sinó també a partir de la recerca i ...
  • Avaluació del projecte Filosofia 3/18 a Argentona (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-05)
   Aquest informe analitza el projecte "Filosofia 3/18" desenvolupat a les escoles d'Argentona, com a materialització del programa que s’aplica des de fa gairebé trenta anys a diversos centres de Catalunya ...
  • Avaluació Internacional del Progrés en Comprensió Lectora [presentació] (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
   Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça als equips de direcció dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a l'organització ...
  • Competència lectora: marc conceptual per a l'avaluació PISA 2009 (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2008-09)
   El present informe conté el marc conceptual de l'avaluació de la comprensió lectora, que és l'àmbit prioritari d'avaluació en l'estudi PISA 2009.
  • Diagnòstic de la formació de persones adultes a Catalunya: centres i aules del Departament d'Educació i Universitats, el Departament de Justícia i municipals (2006) 

   Chacón, Mercè; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-05)
   L'informe analitza en profunditat els nivells de formació de les persones adultes i la política educativa de persones adultes a Catalunya mitjançant un treball de camp desenvolupat en un total de 162 ...
  • Diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Garcia Gràcia, Maribel; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació; Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació (2012-11)
   L'informe és el resultat d'una recerca avaluativa en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i el de la Universitat de Barcelona. Aporta una ...
  • Document de bases de l'avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 2008-2009 (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-01)
   L'informe presenta la concreció de l'avaluació de la formació professional reglada per dur a terme al llarg del període 2008-2009 a Catalunya, que s'inscriu en el context del Pla d'Avaluació del Departament ...
  • Ítems alliberats de competència científica [i] Marc conceptual PISA 2015 (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2014-03)
   L'informe conté 34 unitats d’avaluació de la competència científica que PISA ha utilitzat i alliberat en les edicions dels anys 2000, 2003 i 2006, així com altres unitats dels pilotatges previs. Inclou ...
  • Ítems alliberats de competència científica: PISA 2015 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2015-03)
   El volum inclou trenta-cinc preguntes alliberades noves, extretes de vuit unitats de la prova pilot de PISA 2015. Pertanyen a dos grups: les unitats estàtiques -que inclouen estímuls estàtics, textos, ...
  • Manual d'avaluació de projectes i programes educatius (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Ranchal Collado, Francesc (2016-06)
   Aquest és un manual pensat per orientar el procés d'avaluació de projectes de millora que puguin desenvolupar els centres educatius. Pretén donar eines als centres de recursos pedagògics, a les direccions ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de l'educació primària 2007 (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-06)
   L'informe presenta els principis de l'avaluació del sisè curs de l'educació primària, duta a terme pel Departament d'Educació en coordinació amb l'Instituto de Evaluación del MEC. Després d'una introducció ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de l'educació secundària obligatòria 2006 (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-12)
   L'informe presenta els principis que guien l'avaluació de l'ESO duta a terme pel Departament d'Educació. S'inclouen els marcs dels diferents estudis realitzats: estudis de resultats (PISA, llengua ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de quart d'educació secundària obligatòria (2020) 

   Alberola Palop, Jorge; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Espí Oliver, María José; León, Jorge (2020-06)
   Recull en un sol volum de tots els marcs conceptuals de les competències avaluades en la prova de quart d'ESO, que s'aplica a tot l'alumnat de Catalunya des del curs 2011-2012. Els marcs conceptuals són ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de sisè d'educació primària (2020) 

   Amores González, Mercè; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Espí Oliver, María José; Hernández Alarcón, Marta (2020-06)
   Aquesta publicació recull en un sol volum tots els marcs conceptuals de les competències avaluades en la prova de sisè d'educació primària, que s'aplica a tot l'alumnat de Catalunya des del curs 2008-2009. ...
  • Marc conceptual de la competència matemàtica: PISA 2021 (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2020-06)
   Aquest document és la traducció del marc conceptual de la competència matemàtica, que és el domini prioritari de l'avaluació PISA 2021. Inclou exemples de les proves que s'aplicaran en format electrònic.
  • Marc conceptual de matemàtiques per a l'avaluació PISA 2012 (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2011-02)
   La primera part del document és una traducció de "Draft 2012 PISA Mathematics Framework", publicat per l'OCDE (2010). Conté una introducció, amb la definició de competència matemàtica, un capítol dedicat ...