Now showing items 21-38 of 38

  • Marc conceptual de resolució de problemes per a l'avaluació PISA 2012 (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2011-09)
   El volum és la traducció de "PISA 2012 Field Trial Problem Solving Framework", de l'OCDE. És el marc conceptual recomanat per a l'avalució de resolució de problemes al pilotatge de PISA 2012. El document ...
  • Marc conceptual per a l'avaluació PISA 2003 (2004) 

   Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2004-12)
   En el marc de l'OCDE l'estudi PISA (Programa per a l'Avaluació Internacional de l'Alumnat) 2003 avalua els coneixements i habilitats de l'alumnat de 15 anys en matemàtiques, comprensió lectora, ciències ...
  • Marc conceptual per a l'avaluació PISA 2006 (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2007-03)
   En el marc de l'OCDE, l'estudi PISA 2006 avalua els coneixements i habilitats de l'alumnat de 15 anys en ciències de la naturalesa (àrea prioritària d'avaluació), comprensió lectora i matemàtiques. El ...
  • Marc conceptual per a la competència lectora: PISA 2018 (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2017-06)
   Per a l’avaluació PISA del 2018, la competència lectora serà el domini principal, de manera que s’han efectuat modificacions al marc conceptual utilitzat per a les avaluacions del 2000 i del 2009. La ...
  • Marc de la competència global PISA 2018: preparant el nostre jovent per a un món inclusiu i sostenible (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2018-02)
   Aquesta publicació és la traducció del marc conceptual de la competència global, que s'avalua per primer cop a PISA 2018. El programa PISA avalua tres dominis principals, que són la competència lectora, ...
  • PIRLS 2006: estudi Internacional sobre el progrés en comprensió lectora: marcs teòrics i especificacions d'avaluació (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Mullis, Ina V.S. (2006-04)
   L'estudi conté el marc conceptual de l'avaluació internacional sobre la capacitat lectora dels nens i nenes de 4t curs de l'educació primària. L'avaluació, promoguda per la IEA, permet obtenir dades ...
  • PIRLS 2016: síntesi del marc conceptual i ítems alliberats (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-01)
   Aquest volum està especialment dirigit als mestres d'educació primària. El seu objectiu és donar a conèixer les proves de comprensió lectora PIRLS, a través dels textos i les preguntes utilitzats en els ...
  • PIRLS i TIMSS 2011: ítems alliberats (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2013-01)
   Aquest informe conté conté els ítems alliberats per la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment) de les proves PIRLS i TIMSS, aplicades durant el curs 2011 a l'alumnat ...
  • PIRLS i TIMSS 2011: síntesi dels marcs conceptuals (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2014-01)
   Síntesi dels marcs conceptuals en què es basen dues avaluacions internacionals per a l’educació primària: l'Estudi Internacional sobre el Progrés en Comprensió Lectora (PIRLS) i l'Estudi Internacional ...
  • PISA 2000: ítems alliberats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005-02)
   L'estudi PISA 2000, en el qual van participar 32 països, va tenir la comprensió lectora com a àmbit principal de l'avaluació. Es van avaluar, també, les matemàtiques i les ciències de la naturalesa. ...
  • PISA 2003: ítems alliberats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005-05)
   L'estudi PISA 2003, en el qual van participar 41 països i diverses regions europees, va tenir les matemàtiques com a àmbit principal de l'avaluació. Es van avaluar, també, la comprensió lectora i les ...
  • PISA: ítems alliberats de competència en comprensió lectora (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2014-07)
  • PISA: ítems alliberats de competència en comprensió lectora (2a edició, 2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2018-04)
   Aquest volum recull 34 unitats d’avaluació de la competència en comprensió lectora aplicades en les edicions de PISA dels anys 2000 i 2009, i altres que van utilitzar-se en pilotatges previs. Conté una ...
  • PISA: ítems alliberats de competència matemàtica (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2014-05)
   L'informe presenta 78 unitats d’avaluació de matemàtiques aplicades en les edicions de PISA dels anys 2000, 2003, 2006 i 2012, així com altres unitats utilitzades en els pilotatges previs a aquestes ...
  • El sistema educatiu finlandès vist des de Finlàndia [i] Breus apunts sobre el sistema educatiu finlandès i català (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Melgarejo Draper, Javier; Vâlijärvi, Jouni (2005-10)
   Aquest volum presenta dos treballs diferents que donen pistes sobre els motius de l'èxit del sistema educatiu finlandès. En primer lloc, "El sistema educatiu finlandès vist des de Finlàndia" és un resum ...
  • TIMSS 2019: disseny de l'avaluació i ítems alliberats (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-11)
   Aquest document’ consta de dos grans apartats. En el primer s’explica com és el disseny de l’avaluació TIMSS 2019 de matemàtiques i ciències per al quart curs d’educació primària, que és el que s’avalua ...
  • TIMSS 2019: síntesi dels marcs conceptuals de matemàtiques i ciències de quart d'educació primària (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-10)
   El document presenta una síntesi dels marcs conceptuals en què es basa l’avaluació internacional TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències). Els dos marcs conceptuals fan ...
  • TIMSS: ítems alliberats de matemàtiques i ciències per a l'educació primària (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2014-12)
   El present volum conté sis blocs d'ítems alliberats de matemàtiques i sis blocs d'ítems alliberats de ciències, utilitzats en avaluacions de TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i ...