Now showing items 1-8 of 8

  • Avaluació de la comprensió lectora PIRLS 2016 [presentació] (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
   Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça al professorat de llengua dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a ...
  • Avaluació Internacional del Progrés en Comprensió Lectora [presentació] (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
   Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça als equips de direcció dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a l'organització ...
  • PIRLS 2006: estudi Internacional sobre el progrés en comprensió lectora: marcs teòrics i especificacions d'avaluació (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Mullis, Ina V.S. (2006-04)
   L'estudi conté el marc conceptual de l'avaluació internacional sobre la capacitat lectora dels nens i nenes de 4t curs de l'educació primària. L'avaluació, promoguda per la IEA, permet obtenir dades ...
  • PIRLS 2016 i TIMSS 2015: síntesi de resultats (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-01)
   En el número 39 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ es reuneixen dos articles que són la síntesi de resultats de dues avaluacions internacionals, promogudes per la IEA: PIRLS 2016 i TIMSS 2015. La ...
  • PIRLS 2016: síntesi del marc conceptual i ítems alliberats (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-01)
   Aquest volum està especialment dirigit als mestres d'educació primària. El seu objectiu és donar a conèixer les proves de comprensió lectora PIRLS, a través dels textos i les preguntes utilitzats en els ...
  • PIRLS 2021: síntesi de resultats (2023) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2023-09)
   El número 55 del Quaderns d'avaluació presenta la síntesi dels resultats de l'avaluació internacional PIRLS, promoguda per la IEA i que, en el cas de Catalunya i l'Estat espanyol, s'hi ha fet per primera ...
  • PIRLS i TIMSS 2011: ítems alliberats (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2013-01)
   Aquest informe conté conté els ítems alliberats per la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment) de les proves PIRLS i TIMSS, aplicades durant el curs 2011 a l'alumnat ...
  • PIRLS i TIMSS 2011: síntesi dels marcs conceptuals (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2014-01)
   Síntesi dels marcs conceptuals en què es basen dues avaluacions internacionals per a l’educació primària: l'Estudi Internacional sobre el Progrés en Comprensió Lectora (PIRLS) i l'Estudi Internacional ...