Now showing items 1-20 of 59

  • L’avaluació de sisè d’educació primària 2023 (2023) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2023-10)
   El Quaderns d’avaluació. 59 presenta els resultats de l’avaluació de sisè d'educació primària corresponent a l’any 2023. Com es fa habitualment, s’hi recullen les puntuacions mitjanes globals, les ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2023 (2023) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2023-10)
   El Quaderns d’avaluació. 58 presenta els resultats de la tretzena onada de l’avaluació de quart d’ESO. Com es fa habitualment, s’hi recullen les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits ...
  • L’avaluació de la comunicació oral a sisè d’educació primària 2023 (2023) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2023-09)
   Aquest volum de la col·lecció dels Quaderns d’avaluació fa una anàlisi dels resultats de les proves de comunicació oral en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i aranès a sisè d'educació ...
  • L’avaluació de la comunicació oral a quart d’ESO 2023: síntesi de resultats (2023) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2023-09)
   Aquest volum de la col·lecció dels Quaderns d’avaluació fa una anàlisi dels resultats de les proves de comunicació oral en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i aranès a quart d’ESO. ...
  • PIRLS 2021: síntesi de resultats (2023) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2023-09)
   El número 55 del Quaderns d'avaluació presenta la síntesi dels resultats de l'avaluació internacional PIRLS, promoguda per la IEA i que, en el cas de Catalunya i l'Estat espanyol, s'hi ha fet per primera ...
  • L’avaluació de sisè d’educació primària 2022 (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-10)
   Aquest volum mostra l’avaluació de sisè d'educació primària de 2022. Recull les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en cada competència, el percentatge d’alumnat que hi ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2022 (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
   Publicació que presenta els resultats de l’onzena onada de l’avaluació de quart d’ESO. Com es fa habitualment, s’hi recullen les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en ...
  • TALIS 2018: síntesi de resultats (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
   Quadern basat en els resultats obtinguts per l’estudi internacional TALIS aplicat el 2018, té com a objectiu conèixer i comparar l'entorn, el clima d'aprenentatge dels centres educatius i les condicions ...
  • TIMSS 2019: síntesi de resultats (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   El número 51 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ presenta la síntesi de resultats de l’avaluació internacional promoguda per la IEA: TIMSS 2019. Aquest estudi analitza el rendiment de l'alumnat de ...
  • L’avaluació de sisè d’educació primària 2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   Un dels aspectes més remarcables d'aquest número dels Quaderns d'avaluació és que, a causa del confinament i de la interrupció de l’activitat lectiva presencial durant l’últim trimestre del curs 2019-2020, ...
  • L’avaluació de quart d’ESO 2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   Aquest número dels Quaderns d’avaluació s’ha redactat pensant en les condicions que els efectes de la COVID-19 ha tingut sobre l’educació en aquests dos últims cursos acadèmics, situació que ha implicat ...
  • Anàlisi dels contextos de l'alumnat de 4t d'ESO, el professorat i les direccions (2018-2019) (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-01)
   Aquest volum presenta els resultats i l'anàlisi de quatre recerques que ens proporcionen un coneixement aprofundit de tots els vessants del sistema educatiu català: de l'alumnat que està acabant l'educació ...
  • PISA 2018: síntesi de resultats de comprensió lectora (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-12)
   Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de PISA de l’OCDE, hi va aparèixer una nota en què s’informava de l’ajornament de la ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2020 (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-04)
   El número 46 dels Quaderns d’avaluació presenta els resultats del novè cicle de l’avaluació de quart d’ESO, que es va aplicar per primera vegada el curs 2011-2012. Conté els resultats habituals: les ...
  • PISA 2018: síntesi de resultats (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-01)
   El número 45 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de PISA 2018. Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2019 (2019) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-09)
   El número 44 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2018-2019. L'article inclou taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2019 (2019) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-04)
   El número 43 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2019. S'expliquen les novetats introduïdes a la prova, que són la introducció de ...
  • Els objectius educatius europeus ET2020 a Catalunya (2019) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-01)
   L'any 2009, el Consell Europeu va aprovar el marc estratègic Educació i Formació 2020 (ET2020: Education and Training 2020), un nou marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2018 (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-09)
   El número 41 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2017-2018. L'article informa de les novetats rellevants que s'han incorporat a la ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2018 (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-04)
   El número 40 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2018. S'expliquen les novetats introduïdes a la prova, que afecten les competències ...