Now showing items 21-40 of 54

  • La llengua i resultats escolars. El projecte Filosofia 3/18 (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-01)
   El número 21 dels Quaderns d'avaluació conté dos blocs, amb quatre articles. En el primer bloc s'analitza en profunditat, mitjançant l'obtenció de coeficients de correlació, la similitud entre els ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2012 (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-04)
   El nou número dels Quaderns d'avaluació està dedicat, de manera íntegra, a la prova de quart d'ESO, que es va aplicar per primera vegada al mes de febrer de 2012. En el primer article del número es ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2012: síntesi de resultats (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-09)
   El volum està dedicat en exclusiva als resultats de la prova d'avaluació de sisè d'educació primària del 2012, duta a terme els dies 7 i 8 de maig. Es resumeixen els objectius i les característiques ...
  • La transició de l'educació primària a la secundària (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-01)
   El nou número dels Quaderns d'avaluació està dedicat íntegrament al pas de l'educació primària a la secudària, que és un dels moments clau en la trajectòria educativa de l'alumnat. El primer article, ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2013 (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-04)
   El volum està dedicat a la prova d'avaluació de quart d'ESO del curs 2012-2013, el segon en què s'aplica aquesta prova de caràcter extern, censal i orientatiu. Consta de tres articles. El primer és ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2013 (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-09)
   El número dels Quaderns d'avaluació que obre el curs 2013-2014 és un monogràfic amb els resultats de l'última avaluació de caràcter extern i censal dissenyada pel Consell, que és l'avaluació de sisè ...
  • Els resultats de PISA 2012 a Catalunya (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-01)
   Número dedicat als resultats de l’estudi PISA 2012, que tenia la competència matemàtica com a àmbit prioritari d’avaluació. Catalunya va participar a l’avaluació internacional amb una mostra de 1.435 ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2014 (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-04)
   El número 28 dels Quaderns d'avaluació es divideix en dos grans blocs. En el primer es presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2014, amb novetats en la seva presentació. ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2014 (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-09)
   El número 29 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de sisè d'educació primària de 2014, amb novetats en la seva presentació. S'hi inclouen taules i gràfics ...
  • Competència financera PISA 2012 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-01)
   El número 30 dels 'Quaderns d'avaluació' està dedicat als resultats obtinguts per l'alumnat de Catalunya en l'avaluació de competència financera de PISA 2012. La participació en l'avaluació de la ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2015 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-01)
   El número 31 dels Quaderns d'avaluació conté dos articles. El primer presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2015. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2015 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-09)
   Número dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària, aplicada al mes de maig passat. La síntesi de resultats es completa, aquesta vegada, amb dos articles, que valoren l'experiència de ...
  • Síntesi d'indicadors de resultats (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-01)
   El número 33 dels Quaderns d’avaluació conté una síntesi d’indicadors de resultats. S'han recollit indicadors ja publicats en fonts diverses amb la voluntat de posar-los de costat per mirar d'oferir una ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2016 (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-04)
   El número 34 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2016. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en cada ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2016 (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-09)
   El número 35 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2015-2016. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en ...
  • PISA 2015: síntesi de resultats (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-01)
   El número 36 de la col·lecció 'Quaderns d'avaluació' està dedicat íntegrament als resultats obtinguts per l'alumnat de 15 anys en el PISA 2015. En aquest any, el domini principal de l'avaluació ha estat ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2017 (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-04)
   El número 37 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2017. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en cada ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2017 (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-09)
   El número 38 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2016-2017. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en ...
  • PIRLS 2016 i TIMSS 2015: síntesi de resultats (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-01)
   En el número 39 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ es reuneixen dos articles que són la síntesi de resultats de dues avaluacions internacionals, promogudes per la IEA: PIRLS 2016 i TIMSS 2015. La ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2018 (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-04)
   El número 40 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2018. S'expliquen les novetats introduïdes a la prova, que afecten les competències ...