Recent Submissions

  • Jornada sobre l'equitat educativa (2021) 

    Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Cumplido Mercader, Sergi; León, Jorge; Martínez Pons, Marc; Mateo Andrés, Joan; Pons Vilaseca, Anna; Querol Puig, Ernest (2021-03-04)
    En aquesta jornada telemàtica sobre l'equitat educativa, s'hi van oferir eines per a l'anàlisi de les desigualtats i mesures per a l'equitat. La jornada es va iniciar amb una conferència a càrrec ...