Actualitzacions dels indicadors educatius de Catalunya

 

Els primers informes són consultables en format imprès a la Biblioteca del Departament.

Recent Submissions

 • Sistema d'indicadors d'ensenyament: 2017 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017)
  Els indicadors s'organitzen en els quatre blocs habituals: Indicadors de context, de recursos, d’escolarització i processos i de resultats. S'inclou el bloc amb els valors obtinguts en els indicadors ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament: 2016 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016)
  Els indicadors s'organitzen en els quatre blocs habituals: Indicadors de context, de recursos, d’escolarització i processos i de resultats. S'inclou el bloc amb els valors obtinguts en els indicadors ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament: 2015 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-12-21)
  Els indicadors s'organitzen en els quatre blocs habituals: Indicadors de context, de recursos, d’escolarització i processos i de resultats. S'inclou el bloc amb els valors obtinguts en els indicadors ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 18 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-12)
  La divuitena edició del Sistema d'Indicadors d’Ensenyament de Catalunya recull les dades de Catalunya corresponents al curs 2012-2013 i les dades internacionals del curs 2011-2012. Aquest volum manté ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 17 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-12)
  Aquesta dissetena edició recull les dades de Catalunya corresponents al curs 2011-2012 i les dades internacionals del curs 2010-2011 que figuren a la publicació de l’OCDE "Education at a Glance". La ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 16 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-02)
  Aquesta setzena edició recull les dades de Catalunya corresponents al curs 2010-2011 i les dades internacionals del curs 2009-2010 que figuren a Education at a Glance, 2012. El Sistema d’Indicadors ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 14 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2011-03)
  Actualització dels volums anteriors. Inclou els indicadors propis de Catalunya, els indicadors que ens informen de la situació de l'educació als països de l'OCDE i als països que formen part de la Unió ...
 • Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya, núm. 13 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-12)
  Volum que actualitza les edicions anteriors. Inclou els indicadors propis de Catalunya, els indicadors que ens informen de l'educació als països de la zona euro, de l'OCDE i dels països que formen part ...
 • Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya, núm. 12 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-12)
  Aquest volum actualitza les edicions anteriors. Inclou els indicadors propis de Catalunya, els indicadors que ens informen de l'educació als països de la zona euro, de l'OCDE i dels països que formen ...
 • Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya, núm. 11 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-01)
  Aquest volum actualitza les edicions anteriors. Inclou els indicadors propis de Catalunya, els indicadors que ens informen de l'educació als països de la zona euro, de l'OCDE i dels països que formen ...
 • Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya, núm. 10 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-12)
  Aquesta edició del Sistema d'Indicadors d'Educació de Catalunya, homologada als sistemes d'indicadors estatals i internacionals, és una actualització de les nou anteriors. Com en aquestes, a més dels ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 9 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005-10)
  El Sistema d'Indicadors d'Ensenyament de Catalunya és una actualització dels anteriors estudis publicats pel Consell Superior d'Avaluació en els darrers anys que ofereix dades relatives a l'educació de ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 8 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2004-01)
  L'informe inclou les comparacions amb els països de l'OCDE i de la zona euro, i informació relativa als països candidats a entrar a la UE i als països membres de l'espai econòmic europeu. També s'inclouen ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 7 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2002-11)
  Aquest informe és una actualització dels que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha publicat en els darrers anys, i ofereix, a més de les dades de Catalunya, comparacions internacionals ...
 • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 15 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-02)
  En el quinzè volum de la sèrie, els indicadors s'agrupen en les quatre categories habituals: indicadors de context, indicadors de recursos, indicadors d'escolarització i processos, indicadors de resultats ...