Now showing items 192-211 of 215

  • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 15 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-02)
   En el quinzè volum de la sèrie, els indicadors s'agrupen en les quatre categories habituals: indicadors de context, indicadors de recursos, indicadors d'escolarització i processos, indicadors de resultats ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 16 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-02)
   Aquesta setzena edició recull les dades de Catalunya corresponents al curs 2010-2011 i les dades internacionals del curs 2009-2010 que figuren a Education at a Glance, 2012. El Sistema d’Indicadors ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 17 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-12)
   Aquesta dissetena edició recull les dades de Catalunya corresponents al curs 2011-2012 i les dades internacionals del curs 2010-2011 que figuren a la publicació de l’OCDE "Education at a Glance". La ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 18 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-12)
   La divuitena edició del Sistema d'Indicadors d’Ensenyament de Catalunya recull les dades de Catalunya corresponents al curs 2012-2013 i les dades internacionals del curs 2011-2012. Aquest volum manté ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 7 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2002-11)
   Aquest informe és una actualització dels que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha publicat en els darrers anys, i ofereix, a més de les dades de Catalunya, comparacions internacionals ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 8 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2004-01)
   L'informe inclou les comparacions amb els països de l'OCDE i de la zona euro, i informació relativa als països candidats a entrar a la UE i als països membres de l'espai econòmic europeu. També s'inclouen ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament de Catalunya, núm. 9 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005-10)
   El Sistema d'Indicadors d'Ensenyament de Catalunya és una actualització dels anteriors estudis publicats pel Consell Superior d'Avaluació en els darrers anys que ofereix dades relatives a l'educació de ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament: 2015 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-12-21)
   Els indicadors s'organitzen en els quatre blocs habituals: Indicadors de context, de recursos, d’escolarització i processos i de resultats. S'inclou el bloc amb els valors obtinguts en els indicadors ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament: 2016 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016)
   Els indicadors s'organitzen en els quatre blocs habituals: Indicadors de context, de recursos, d’escolarització i processos i de resultats. S'inclou el bloc amb els valors obtinguts en els indicadors ...
  • Sistema d'indicadors d'ensenyament: 2017 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017)
   Els indicadors s'organitzen en els quatre blocs habituals: Indicadors de context, de recursos, d’escolarització i processos i de resultats. S'inclou el bloc amb els valors obtinguts en els indicadors ...
  • El sistema educatiu finlandès vist des de Finlàndia [i] Breus apunts sobre el sistema educatiu finlandès i català (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Melgarejo Draper, Javier; Vâlijärvi, Jouni (2005-10)
   Aquest volum presenta dos treballs diferents que donen pistes sobre els motius de l'èxit del sistema educatiu finlandès. En primer lloc, "El sistema educatiu finlandès vist des de Finlàndia" és un resum ...
  • Sistemes educatius que aprenen: un horitzó estratègic per a Catalunya (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Jolonch, Anna (2017-03)
   El número 37 de la col·lecció ‘Documents’, escrit per Anna Jolonch, presenta una síntesi de l'agenda política internacional en matèria de reformes educatives i extreu unes conclusions i recomanacions ...
  • La situació de la llengua anglesa al batxillerat a Catalunya 2000-2004 (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005)
   L'informe recull les dades obtingudes en l'avaluació de la llengua anglesa efectuada en una mostra d'alumnat de segon de batxillerat. Es donen els resultats obtinguts en les diferents habilitats avaluades ...
  • Síntesi d'indicadors de resultats (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-01)
   El número 33 dels Quaderns d’avaluació conté una síntesi d’indicadors de resultats. S'han recollit indicadors ja publicats en fonts diverses amb la voluntat de posar-los de costat per mirar d'oferir una ...
  • TALIS 2018: síntesi de resultats (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
   Quadern basat en els resultats obtinguts per l’estudi internacional TALIS aplicat el 2018, té com a objectiu conèixer i comparar l'entorn, el clima d'aprenentatge dels centres educatius i les condicions ...
  • TIMSS 2019: disseny de l'avaluació i ítems alliberats (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-11)
   Aquest document’ consta de dos grans apartats. En el primer s’explica com és el disseny de l’avaluació TIMSS 2019 de matemàtiques i ciències per al quart curs d’educació primària, que és el que s’avalua ...
  • TIMSS 2019: síntesi de resultats (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   El número 51 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ presenta la síntesi de resultats de l’avaluació internacional promoguda per la IEA: TIMSS 2019. Aquest estudi analitza el rendiment de l'alumnat de ...
  • TIMSS 2019: síntesi dels marcs conceptuals de matemàtiques i ciències de quart d'educació primària (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-10)
   El document presenta una síntesi dels marcs conceptuals en què es basa l’avaluació internacional TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències). Els dos marcs conceptuals fan ...
  • TIMSS: ítems alliberats de matemàtiques i ciències per a l'educació primària (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2014-12)
   El present volum conté sis blocs d'ítems alliberats de matemàtiques i sis blocs d'ítems alliberats de ciències, utilitzats en avaluacions de TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i ...