Now showing items 1-1 of 1

    • La transició de l'educació primària a la secundària (2013) 

      Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-01)
      El nou número dels Quaderns d'avaluació està dedicat íntegrament al pas de l'educació primària a la secudària, que és un dels moments clau en la trajectòria educativa de l'alumnat. El primer article, ...