Now showing items 1-3 of 3

  • Anàlisi dels contextos de l'alumnat de 4t d'ESO, el professorat i les direccions (2018-2019) (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-01)
   Aquest volum presenta els resultats i l'anàlisi de quatre recerques que ens proporcionen un coneixement aprofundit de tots els vessants del sistema educatiu català: de l'alumnat que està acabant l'educació ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2022 (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
   Publicació que presenta els resultats de l’onzena onada de l’avaluació de quart d’ESO. Com es fa habitualment, s’hi recullen les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en ...
  • L’avaluació de quart d’ESO 2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
   Aquest número dels Quaderns d’avaluació s’ha redactat pensant en les condicions que els efectes de la COVID-19 ha tingut sobre l’educació en aquests dos últims cursos acadèmics, situació que ha implicat ...