Ara mostrant els elements 1-20 de 59

  • Estudi PISA 2003: avançament de resultats (2004) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2004-12)
   El primer número dels Quaderns d'avaluació és un monogràfic dedicat als resultats obtinguts per l'alumnat de 41 països en l'Estudi PISA 2003 que avalua les matemàtiques com a àrea principal i la comprensió ...
  • La llengua anglesa al batxillerat 2004: avançament de resultats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2005-04)
   El segon número dels Quaderns d'avaluació consta de dues parts diferenciades. La primera conté l'avançament de resultats de l'avaluació de la llengua anglesa, que s'ha dut a terme el 2004 amb una mostra ...
  • Educació primària 2003: avançament de resultats (2005) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Gauthier, Pierre-Louis; Melgarejo Draper, Javier (2005-09)
   El tercer número dels Quaderns d'avaluació inclou l'avançament de resultats de l'estudi d'avaluació Educació primària 2003, realitzat pel Consell Superior d'Avaluació en el marc de les avaluacions ...
  • L'avaluació del sistema educatiu per al 2006 (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-01)
   El quart número dels Quaderns d'avaluació presenta l'avaluació del sistema educatiu prevista per a l'any 2006, que afecta sobretot l'educació secundària obligatòria. Les diferents actuacions avaluatives ...
  • L'avaluació de centres: canvis per a la millora (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-04)
   El cinquè número dels Quaderns d'avaluació està dedicat a l'avaluació dels centres educatius. El primer article és "L'avaluació dels centres", signat per dos inspectors, Salvador Pallarés i Ramir Bullich, ...
  • El coneixement de llengües a Catalunya (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-09)
   El sisè número dels Quaderns d'avaluació està dedicat al coneixement de llengües a Catalunya. Conté un primer article, "El coneixement de llengües a Catalunya", que presenta dades de resultats de llengua ...
  • L'avaluació de l'educació primària per al 2007 (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-01)
   El setè número dels Quaderns d'avaluació presenta l'avaluació del sistema educatiu prevista per al 2007, que afecta l'educació primària. El número inclou informació sobre el 3r Seminari d'Avaluació ...
  • Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-04)
   El número vuit dels Quaderns d'avaluació està dedicat al sistema d'indicadors d'educació de Catalunya. Després d'una breu introducció sobre què és el sistema d'indicadors d'educació, es presenta un ...
  • Estudi PISA 2006: avançament de resultats (2007) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2007-12)
   El número nou dels Quaderns d'Avaluació presenta l'avançament de resultats de l'estudi PISA 2006, que té les ciències de la naturalesa com a àrea prioritària d'avaluació. L'estudi avalua també les ...
  • L'avaluació de la formació professional reglada 2008-2009 (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-01)
   El número 10 dels Quaderns d'avaluació presenta els objectius i les línes mestres de l'avaluació de la formació professional reglada, prevista per al 2008 i el 2009. És una avaluació sistèmica que ha ...
  • La llengua anglesa en l'avaluació de l'ESO 2006: avançament de resultats (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-04)
  • 5è seminari d'avaluació educativa: les TIC a l'ESO (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-11)
   El número 12 dels Quaderns d'avaluació està dedicat al 5è Seminari d'Avaluació Educativa que, organitzat pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, va tenir lloc a Barcelona el 20 d'octubre ...
  • Novetats en l'avaluació de l'educació primària 2009 (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-01)
   El número 13 dels Quaderns d'avaluació conté informació sobre la prova de competències bàsiques aplicable a sisè curs de l'educació primària aquest 2009, juntament amb altres novetats en l'avaluació ...
  • Desigualtats en les trajectòries formatives en l'educació postobligatòria a Catalunya (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-04)
   El primer article d'aquest número, "L'educació postobligatòria a Catalunya. Eixos de desigualtat en les trajectòries formatives més enllà de l'ESO", és una síntesi de la recerca encarregada pel Consell ...
  • Avaluació de sisè d'educació primària 2009: avançament de resultats (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-09)
   El número 15 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de sisè d'educació primària, que s'ha dut a terme per primer cop el curs 2008-2009. Aquesta és una prova externa i ...
  • L'avaluació de la formació professional reglada: síntesi de resultats (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-01)
   Síntesi dels primers resultats obtinguts en l'avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 2001-2008. El volum inclou dos articles. El primer és una síntesi dels elements més significatius ...
  • Educació primària 2007: síntesi de resultats (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-04)
   El número 17 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de l'educació primària 2007. L'avaluació, aplicada a l'alumnat de sisè curs, ha estat impulsada a nivell estatal ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2010 i de la inserció laboral dels graduats en FPR (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-09)
   El número 18 dels Quaderns d'avluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de sisè d'educació primària del 2010. L'avaluació s'ha dut a terme per segona vegada a tots els centres de Catalunya ...
  • Estudi PISA 2009: avançament de resultats (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2011-04)
   El número 19 de la col·lecció Quaderns d'avaluació està dedicat íntegrament als resultats de l'estudi PISA 2009. Després d'una breu introducció a l'estudi internacional i de presentar la competència ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2011: síntesi de resultats (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2011-09)
   El número 20 de la col·lecció comença amb un article sobre les avaluacions previstes per al curs 2011-2012, és una informació sintètica que vol ser útil als equips directius i docents dels centres de ...