Now showing items 1-1 of 1

    • Manual d'avaluació de projectes i programes educatius (2016) 

      Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Ranchal Collado, Francesc (2016-06)
      Aquest és un manual pensat per orientar el procés d'avaluació de projectes de millora que puguin desenvolupar els centres educatius. Pretén donar eines als centres de recursos pedagògics, a les direccions ...