Now showing items 1-1 of 1

    • Anàlisi del context del professorat de quart d’ESO: curs 2018-2019 (2020) 

      Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Mateo Andrés, Joan, coord.; Pinya Salomó, Carmina, coord.; Pol Salvà, Helena, coord.; Querol Puig, Ernest, coord. (2020-10)
      Volum dedicat a l’anàlisi de resultats del qüestionari que va respost pel professorat d'ESO que va formar part de la mostra estadística. Inclou el qüestionari en l'annex.