Now showing items 1-20 of 34

   Authors Name
   Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament [1]
   Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament [1]
   Departament d'Educació [6]
   Departament d'Educació. Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals [1]
   Departament d'Educació. Direcció de Serveis [1]
   Departament d'Educació. Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats [1]
   Departament d'Educació. Direcció General de Centres Públics [3]
   Departament d'Educació. Direcció General de Currículum i Personalització [7]
   Departament d'Educació. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial [6]
   Departament d'Educació. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial [2]
   Departament d'Educació. Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics [5]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa [1]
   Departament d'Educació. Secretaria de Polítiques Educatives [1]
   Departament d'Educació. Secretaria General [7]
   Departament d'Educació. Serveis Territorials a Lleida [1]
   Departament d'Ensenyament [17]
   Departament d'Ensenyament. Conselleria [2]
   Departament d'Ensenyament. Direcció de Serveis [1]
   Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Infantil i Primària [6]
   Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat [14]