Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Excepte que s'indiqui una altra cosa, la llicència de l'ítem es descriu com http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/