Now showing items 1-1 of 1

    • Guia per a famílies d'infants amb sordesa o sordceguesa (2006) 

      Departament d'Educació i Universitats. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa (2006)
      Publicació que facilita informació bàsica a les famílies sobre la sordesa i la sordceguesa, i els suports tècnics i les modalitats d'escolarització d'aquests infants.