Now showing items 1-1 of 1

    • Consell Assessor de la Llengua a l'escola: conclusions (2006) 

      Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
      El nostre sistema educatiu ha de garantir el ple coneixement de la llengua, com a element bàsic i conformador d'una educació oberta al món plurilingüe que s'albira en l'Europa del futur, i ha de buscar ...