Now showing items 1-1 of 1

    • Estudi biològic de la plana deltaica del delta del Llobregat (2016) 

      Fernández Pizarro, Érika; Domènech, Margarida (tutora); Institut El Calamot (Gavà, Catalunmya); Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (2016)
      Treball de recerca de batxillerat. Modalitat de col·laboració amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat