Now showing items 1-9 of 9

  • Building collaborative professionalism [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Hargreaves, Andy (2021-11)
   In this second seminar of a series of two, Professor Hargreaves, one of the most worldwide renowned experts in education, talks about how we can build collaborative professionalism, with the collaboration ...
  • Com construir el professionalisme col·laboratiu [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Hargreaves, Andy (2021-11)
   En aquest segon seminari d'una sèrie de dos, el professor Hargreaves, un dels experts en educació més reconeguts a nivell mundial, ens parla de com podem construir el professionalisme col·laboratiu, amb ...
  • Com és una escola on tothom sent que hi pertany? [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Riley, Kathryn; Mendoza, Manuela; Folch Martínez, Begonya (moderadora); Xortó Prados, Mireia (moderadora) (2021-01-28)
   El sentiment de pertinença té una relació decisiva amb l’èxit educatiu. En aquest webinar, Kathryn Riley comparteix la importància del diàleg i la veu de tothom en la creació de contextos d’aprenentatge ...
  • Compassionate leadership for place and belonging [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Riley, Kathryn; Mendoza, Manuela (2021-02)
   In this webinar Kathryn Riley and Manuela Mendoza inspire school leaders to reflect on the meaning of compassionate leadership and engage them in defining and creating the conditions for a feeling of ...
  • Espiral d’indagació, xarxes educatives i escoles com a organitzacions que aprenen [audiovisual] (2020) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Folch Martínez, Begonya (moderadora); Kaser, Linda; Halbert, Judy; NOIIE (Canadà) (2020-01-14)
   Conferència a càrrec de Linda Kaser i Judy Halbert. L'Espiral d'indagació (Spiral of Inquiry) és una metodologia d'indagació en equip que té per objectiu la millora dels aprenentatges de tots els alumnes. ...
  • Lideratge amb compassió per a un sentiment de pertinença [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Mendoza, Manuela; Riley, Kathryn (2021-02)
   Webinar participatiu on Kathryn Riley i Manuela Mendoza inspiren els líders escolars a reflexionar sobre el significat d’un lideratge compassiu i a definir i crear les condicions per a un sentiment de ...
  • Quan totes les veus compten: una conversa sobre equitat educativa [audiovisual] (2022) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Moreno, Carlos (2022-03)
   Webinar del professor Carlos Moreno, expert internacional en el disseny d'escoles i entorns d’aprenentatge motivadors per als joves, especialment aquells que no han encaixat en models escolars més ...
  • What does a school look like when belonging works? [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Riley, Kathryn; Mendoza, Manuela; Folch Martínez, Begonya (moderadora); Xortó Prados, Mireia (moderadora) (2021-01-28)
   El sentiment de pertinença té una relació decisiva amb l’èxit educatiu. En aquest webinar, Kathryn Riley comparteix la importància del diàleg i la veu de tothom en la creació de contextos d’aprenentatge ...
  • When all voices count: a conversation on equity in education [audiovisual] (2022) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Moreno, Carlos (2022-03)
   Webinar by Professor Carlos Moreno, an international expert on the design of schools and motivating learning environments for young people, especially those who have not fit into more traditional school ...