Now showing items 1-1 of 1

    • No lugar: proyecto integrado: memoria (2020) 

      Barberon, Camille; Martínez Seguer, Núria, professora; Jacobo Castelló, Amat, professor; Vila Delclòs, Eusebi, professor (2020-05-22)
      Treball guardonat als Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals, en la convocatòria del curs 2019-2020.