Now showing items 1-1 of 1

    • Guia per a l'elaboració del Projecte de convivència (2021) 

      Departament d'Educació. Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (2021-04)
      El Departament d'Educació posa a disposició dels centres educatius un recurs per facilitar l'elaboració i implementació dels seus projectes de convivència. Aquesta guia està constituïda per tres ...