• Programa de competència social: educació secundària obligatòria (1997) 

   Segura Morales, Manuel; Mesa Expósito, Juana R.; Arcas Cuenca, Margarita; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Ordenació Educativa (1997)
   Aquest programa facilita materials per desenvolupar les habilitats cognitives, la gestió emocional, la maduresa moral i les habilitats socials de l’alumnat de secundària. També inclou un qüestionari per ...
  • Programa de competència social: educació primària (1997) 

   Segura Morales, Manuel; Arcas Cuenca, Margarita; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Ordenació Educativa (1997)
   Aquest programa facilita materials de formació per desenvolupar les habilitats cognitives, la gestió emocional, la maduresa moral i les habilitats socials de l’alumnat de primària. També es pot accedir ...
  • Recull d'eines teòriques (2005) 

   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2005)
   L'objectiu d'aquesta col·lecció d'eines pedagògiques de suport a la docència és contribuir a la important aportació professional del professorat. Perquè si tenim clara la feina i tenim l'ànim engrescat, ...
  • Consell Assessor de la Llengua a l'escola: conclusions (2006) 

   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
   El nostre sistema educatiu ha de garantir el ple coneixement de la llengua, com a element bàsic i conformador d'una educació oberta al món plurilingüe que s'albira en l'Europa del futur, i ha de buscar ...
  • Guia per a famílies d'infants amb sordesa o sordceguesa (2006) 

   Departament d'Educació i Universitats. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa (2006)
   Publicació que facilita informació bàsica a les famílies sobre la sordesa i la sordceguesa, i els suports tècnics i les modalitats d'escolarització d'aquests infants.
  • L'aula d'acollida (2006) 

   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
   Una aula d'acollida és un recurs i una estratègia organitzativa per atendre l'alumnat nouvingut en el moment de la seva arribada, amb la intencionalitat d'aconseguir que se senti ben acollit, escoltat ...
  • Atenció educativa a l’alumnat que pateix malalties prolongades (2006) 

   Departament d'Educació i Universitats (2006)
   Aquesta guia informa dels serveis i programes que promou el Departament per atendre nens i joves que pateixen malalties que els impedeixen assistir al centre escolar durant un període llarg de temps.
  • El centre educatiu acollidor (2006) 

   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
   L'acollida, la integració escolar i en definitiva l'èxit educatiu de tot l'alumnat, amb independència de l'origen, ha de ser una de les primeres preocupacions i un dels primers objectius del centre ...
  • Els plans educatius d'entorn: una resposta integral i comunitària (2006) 

   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
   Número dedicat als plans educatius d'entorn, iniciatives obertes i de cooperació educativa que volen donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant ...
  • Adaptació de la CDU per a les biblioteques d'infantil, primària i secundària (2006) 

   Abeyà, Mercè; Gabarró, Montserrat; Gasol, Anna; Rebordosa, Alba; Programa biblioteca escolar “Puntedu” (2006-06)
   Pautes per facilitar l'organització dels documents i la localització a les prestatgeries d'una forma sistemàtica i amb uns criteris unificats. La utilització d'aquest document s'ha de fer d'acord amb ...
  • La convivència en els centres d'educació infantil i primària (2007) 

   Departament d'Educació. Direcció General d’Innovació (2007)
  • La cultura gitana al centre educatiu (2007) 

   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Entorn (2007)
   Aquest número ofereix un conjunt de reflexions, estudis de casos i recursos educatius amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura gitana i les seves aportacions d'elements positius i singulars a la ...
  • El centre educatiu acollidor (II) (2007) 

   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2007)
   Aquest segon número dedicat al tema del centre acollidor recull articles de reflesió i l'experiència del CEIP Montseny de Vic i l'IES Terradell de Barcelona, que han intentat donar respostes concretes ...
  • Informe de valoració de les unitats de suport a l'educació especial, USEE (2008) 

   Departament d'Educació (2008)
   Document que recull informació de professionals i famílies, amb l'objectiu de reflexionar sobre el model de funcionament de les unitats de suport a l'educació especial (USEE) i sobre la incidència ...
  • La biblioteca escolar i la biblioteca pública: idees per a la col·laboració (2008) 

   Bundó, Montserrat; Gabarró, Montserrat; Programa biblioteca escolar “Puntedu” (2008)
  • Cap a un currículum més inclusiu (2008) 

   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Entorn (2008)
   Aquesta revista dedicarà dos números consecutius al tema del currículum fruit de la nova ordenació d'ensenyaments en el marc de la Llei orgànica d'educació, i que posa èmfasi en les competències bàsiques.
  • Guia per a famílies d'infants amb tartamudesa (2009) 

   Departament d'Educació. Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa (2009)
   Amb aquesta guia es pretén facilitar orientacions i recursos als pares i mares perquè puguin ajudar els seus fills en el desenvolupament del llenguatge.
  • Guia per a famílies d'infants i joves amb discapacitat motriu (2009) 

   Departament d'Educació. Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa (2009)
   Aquesta guia facilita informació per propiciar una atenció més efectiva als fills amb discapacitat motriu, per promoure oportunitats d'estimulació i per conèixer els serveis, recursos i prestacions ...