El Servei Educatiu de Mataró, a través del CRP del Maresme I i amb l'ajuda del SE del Vallès Oriental III, publica treballs de caire pedagògic i didàctic sorgits de la dinàmica dels seminaris, grups de treball i iniciatives puntuals. Inclou propostes d'aula, materials de suport didàctic i materials de reflexió i aprofundiment en pedagògic de qualsevol àmbit educatiu.

Recent Submissions