Recent Submissions

 • Cap a un currículum més inclusiu (II) (2010) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Entorn (2010)
  La segona part del número Cap a un currículum més inclusiu aplega nous treballs sobre aquest referent que marca la feina dels docents i l'actuació pedagògica dels centres, i tracta la inclusió escolar ...
 • Cap a un currículum més inclusiu (2008) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Entorn (2008)
  Aquesta revista dedicarà dos números consecutius al tema del currículum fruit de la nova ordenació d'ensenyaments en el marc de la Llei orgànica d'educació, i que posa èmfasi en les competències bàsiques.
 • La cultura gitana al centre educatiu (2007) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Entorn (2007)
  Aquest número ofereix un conjunt de reflexions, estudis de casos i recursos educatius amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura gitana i les seves aportacions d'elements positius i singulars a la ...
 • El centre educatiu acollidor (II) (2007) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2007)
  Aquest segon número dedicat al tema del centre acollidor recull articles de reflesió i l'experiència del CEIP Montseny de Vic i l'IES Terradell de Barcelona, que han intentat donar respostes concretes ...
 • Els plans educatius d'entorn: una resposta integral i comunitària (2006) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
  Número dedicat als plans educatius d'entorn, iniciatives obertes i de cooperació educativa que volen donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant ...
 • L'aula d'acollida (2006) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
  Una aula d'acollida és un recurs i una estratègia organitzativa per atendre l'alumnat nouvingut en el moment de la seva arribada, amb la intencionalitat d'aconseguir que se senti ben acollit, escoltat ...
 • El centre educatiu acollidor (2006) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
  L'acollida, la integració escolar i en definitiva l'èxit educatiu de tot l'alumnat, amb independència de l'origen, ha de ser una de les primeres preocupacions i un dels primers objectius del centre ...
 • Consell Assessor de la Llengua a l'escola: conclusions (2006) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2006)
  El nostre sistema educatiu ha de garantir el ple coneixement de la llengua, com a element bàsic i conformador d'una educació oberta al món plurilingüe que s'albira en l'Europa del futur, i ha de buscar ...
 • Recull d'eines teòriques (2005) 

  Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (2005)
  L'objectiu d'aquesta col·lecció d'eines pedagògiques de suport a la docència és contribuir a la important aportació professional del professorat. Perquè si tenim clara la feina i tenim l'ànim engrescat, ...