Recent Submissions

 • Suport lingüístic i social: pautes d'observació: nivells A1, A2 i B1 (2016) 

  Departament d'Ensenyament. Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (2016)
 • Adequar el currículum (rev. 2018) 

  Departament d'Ensenyament. Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (2018-07)
  Recursos i orientacions per adequar el currículum a les necessitats i capacitats dels alumnes d’origen estranger, amb la finalitat de facilitar que, amb els ajuts adequats, puguin assolir els mateixos ...
 • Aprendre la llengua de les matèries (rev. 2018) 

  Departament d'Ensenyament. Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (2018-07)
  Orientacions, estratègies i recursos per sensibilitzar els docents de la càrrega lingüística de les matèries i la necessitat de facilitar a l’alumnat d’origen estranger l’accés al currículum ordinari.
 • Aprendre vocabulari en totes les matèries (rev. 2018) 

  Departament d'Ensenyament. Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (2018-07)
  Propostes per focalitzar el treball de la dimensió lingüística de les matèries en el vocabulari acadèmic associat a les àrees o matèries. La finalitat és ajudar els alumnes a assolir la competència ...
 • Desenvolupament personal (rev. 2018) 

  Departament d'Ensenyament. Servei de Suport a la Comunitat Educativa (2018-07)
  Orientacions, estratègies i recursos per acompanyar la integració escolar i social dels alumnes d’origen estranger. L’objectiu és guiar el procés de desenvolupament personal i de socialització i promoure ...
 • Educació intercultural (rev. 2018) 

  Departament d'Ensenyament. Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (2018-07)
  Orientacions i recursos per acompanyar els alumnes d’origen estranger i orientar la seva inclusió escolar i social. Es tracta de facilitar-los la construcció d’identitats múltiples i fer present i valorar ...
 • Orientacions per a l'educació infantil i el cicle de primària (rev. 2018) 

  Departament d'Ensenyament. Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics; Vingut Riggall, Marta Ana (2018-07)
  Orientacions i recursos per facilitar la incorporació a les aules dels alumnes d’origen estranger d’etapes inicials, en un context educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat lingüística i cultural.