Collections in this field

  • Documents i informes elaborats i aprovats pel Consell Escolar de Catalunya en els darrers anys
  • En aquesta col·lecció es publica el contingut de les Jornades de reflexió del Consell Escolar de Catalunya (conferències, ponències, taules rodones, etc.).
  • Aquesta col·lecció de dossiers conté documents i informes elaborats per iniciativa pròpia del Consell o com aportació a les Jornades de Consells Escolars de les Comunitats Autònomes i de l'Estat que se celebren anualment.
  • El Consell Escolar de Catalunya elabora i fa pública una memòria anual de les activitats realitzades

Recent Submissions

More