Recent Submissions

 • Lectura en digital (2012) 

  Departament d'Ensenyament. Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (2012)
  L'objectiu d'aquesta publicació és mostrar els elements específics de la comprensió de textos en format digital i oferir recursos als professors de totes les àrees per aplicar a l'aula estratègies de ...
 • Projectes educatius en xarxa (2011) 

  Departament d'Ensenyament. Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (2011)
  Aquesta publicació aporta eines als docents i a altres professionals de l'ensenyament per a iniciar-se o aprofundir en els projectes telemàtics com a eina de treball a l'aula, els quals augmenten la ...
 • Les pissarres digitals interactives (2011) 

  Departament d'Ensenyament. Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (2011)
  Aquest document dóna informació bàsica sobre les pissarres digitals interactives (PDI) com a recurs educatiu útil en la tasca diària a l'aula. Descriu les possibilitats de la PDI en l'elaboració de ...
 • Moodle com a plataforma educativa de centre (2010) 

  Departament d'Educació. Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (2010)
  Aquest llibre orienta els centres educatius en el desplegament i la utilització de la plataforma educativa Moodle com a àmbit de comunicació, informació i ensenyament i aprenentatge, mitjançant les aules ...
 • El pla TAC de centre (2009) 

  Departament d'Educació. Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (2009)
  Aquest document pretén servir d'ajut a la reflexió i a la planificació del desenvolupament d'un pla TAC (tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement) en un centre educatiu, a partir de les ...