Now showing items 1-2 of 2

  • Jornada sobre l'equitat educativa (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Cumplido Mercader, Sergi; León, Jorge; Martínez Pons, Marc; Mateo Andrés, Joan; Pons Vilaseca, Anna; Querol Puig, Ernest (2021-03-04)
   En aquesta jornada telemàtica sobre l'equitat educativa, s'hi van oferir eines per a l'anàlisi de les desigualtats i mesures per a l'equitat. La jornada es va iniciar amb una conferència a càrrec ...
  • Marc conceptual de l'avaluació de quart d'educació secundària obligatòria (2020) 

   Alberola Palop, Jorge; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Espí Oliver, María José; León, Jorge (2020-06)
   Recull en un sol volum de tots els marcs conceptuals de les competències avaluades en la prova de quart d'ESO, que s'aplica a tot l'alumnat de Catalunya des del curs 2011-2012. Els marcs conceptuals són ...