Now showing items 1-1 of 1

    • Avaluació de la resposta auditiva en infants de 0-3 anys​​ (2020) 

      Departament d'Educació; Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius; Serveis Educatius (2020)
      La intervenció terapèutica de la hipoacúsia infantil des del diagnòstic mèdic comporta un seguit d’actuacions entre els professionals de sanitat i educació públics, concretament amb els CREDA. Aquest ...