Now showing items 1-1 of 1

    • Recursos estadístics amb el minitab (2008) 

      Fernández Merino, Inés (2008)
      Actualment, l'ensenyament de l'estadística requereix l'aprenentatge per part de l'alumnat del maneig de programes informàtics adequats. El material didàctic creat consisteix en el desenvolupament de sis ...