Now showing items 1-5 of 5

  • Com és una escola on tothom sent que hi pertany? [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Riley, Kathryn; Mendoza, Manuela; Folch Martínez, Begonya (moderadora); Xortó Prados, Mireia (moderadora) (2021-01-28)
   El sentiment de pertinença té una relació decisiva amb l’èxit educatiu. En aquest webinar, Kathryn Riley comparteix la importància del diàleg i la veu de tothom en la creació de contextos d’aprenentatge ...
  • Compassionate leadership for place and belonging [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Riley, Kathryn; Mendoza, Manuela (2021-02)
   In this webinar Kathryn Riley and Manuela Mendoza inspire school leaders to reflect on the meaning of compassionate leadership and engage them in defining and creating the conditions for a feeling of ...
  • Espiral d’indagació, xarxes educatives i escoles com a organitzacions que aprenen [audiovisual] (2020) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Folch Martínez, Begonya (moderadora); Kaser, Linda; Halbert, Judy; NOIIE (Canadà) (2020-01-14)
   Conferència a càrrec de Linda Kaser i Judy Halbert. L'Espiral d'indagació (Spiral of Inquiry) és una metodologia d'indagació en equip que té per objectiu la millora dels aprenentatges de tots els alumnes. ...
  • Lideratge amb compassió per a un sentiment de pertinença [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Mendoza, Manuela; Riley, Kathryn (2021-02)
   Webinar participatiu on Kathryn Riley i Manuela Mendoza inspiren els líders escolars a reflexionar sobre el significat d’un lideratge compassiu i a definir i crear les condicions per a un sentiment de ...
  • What does a school look like when belonging works? [audiovisual] (2021) 

   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Riley, Kathryn; Mendoza, Manuela; Folch Martínez, Begonya (moderadora); Xortó Prados, Mireia (moderadora) (2021-01-28)
   El sentiment de pertinença té una relació decisiva amb l’èxit educatiu. En aquest webinar, Kathryn Riley comparteix la importància del diàleg i la veu de tothom en la creació de contextos d’aprenentatge ...