Now showing items 1-1 of 1

    • Les biblioteques als centres educatius de secundària (2016) 

      Departament d'Educació; Batlle, Cristina; Boada, Isabel; Calderón, Marisol; Durban, Glòria; Sánchez, Josefa; Toro, Isabel; Programa biblioteca escolar “Puntedu” (2016-05)
      Document que té la finalitat de respondre als interrogants que es poden plantejar a l’hora d’engegar o de revisar la biblioteca d’un centre de secundària.