Recent Submissions

 • L’avaluació de sisè d’educació primària 2022 (2022) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-10)
  Aquest volum mostra l’avaluació de sisè d'educació primària de 2022. Recull les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en cada competència, el percentatge d’alumnat que hi ...
 • L'avaluació de quart d'ESO 2022 (2022) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
  Publicació que presenta els resultats de l’onzena onada de l’avaluació de quart d’ESO. Com es fa habitualment, s’hi recullen les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en ...
 • TALIS 2018: síntesi de resultats (2022) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
  Quadern basat en els resultats obtinguts per l’estudi internacional TALIS aplicat el 2018, té com a objectiu conèixer i comparar l'entorn, el clima d'aprenentatge dels centres educatius i les condicions ...
 • TIMSS 2019: síntesi de resultats (2021) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
  El número 51 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ presenta la síntesi de resultats de l’avaluació internacional promoguda per la IEA: TIMSS 2019. Aquest estudi analitza el rendiment de l'alumnat de ...
 • L’avaluació de sisè d’educació primària 2021 (2021) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
  Un dels aspectes més remarcables d'aquest número dels Quaderns d'avaluació és que, a causa del confinament i de la interrupció de l’activitat lectiva presencial durant l’últim trimestre del curs 2019-2020, ...
 • L’avaluació de quart d’ESO 2021 (2021) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-08)
  Aquest número dels Quaderns d’avaluació s’ha redactat pensant en les condicions que els efectes de la COVID-19 ha tingut sobre l’educació en aquests dos últims cursos acadèmics, situació que ha implicat ...
 • Anàlisi dels contextos de l'alumnat de 4t d'ESO, el professorat i les direccions (2018-2019) (2021) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-01)
  Aquest volum presenta els resultats i l'anàlisi de quatre recerques que ens proporcionen un coneixement aprofundit de tots els vessants del sistema educatiu català: de l'alumnat que està acabant l'educació ...
 • PISA 2018: síntesi de resultats de comprensió lectora (2020) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-12)
  Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de PISA de l’OCDE, hi va aparèixer una nota en què s’informava de l’ajornament de la ...
 • L'avaluació de quart d'ESO 2020 (2020) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-04)
  El número 46 dels Quaderns d’avaluació presenta els resultats del novè cicle de l’avaluació de quart d’ESO, que es va aplicar per primera vegada el curs 2011-2012. Conté els resultats habituals: les ...
 • PISA 2018: síntesi de resultats (2020) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-01)
  El número 45 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de PISA 2018. Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de ...
 • L'avaluació de sisè d'educació primària 2019 (2019) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-09)
  El número 44 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2018-2019. L'article inclou taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals ...
 • L'avaluació de quart d'ESO 2019 (2019) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-04)
  El número 43 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2019. S'expliquen les novetats introduïdes a la prova, que són la introducció de ...
 • Els objectius educatius europeus ET2020 a Catalunya (2019) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-01)
  L'any 2009, el Consell Europeu va aprovar el marc estratègic Educació i Formació 2020 (ET2020: Education and Training 2020), un nou marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació ...
 • L'avaluació de sisè d'educació primària 2018 (2018) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-09)
  El número 41 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2017-2018. L'article informa de les novetats rellevants que s'han incorporat a la ...
 • L'avaluació de quart d'ESO 2018 (2018) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-04)
  El número 40 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2018. S'expliquen les novetats introduïdes a la prova, que afecten les competències ...
 • PIRLS 2016 i TIMSS 2015: síntesi de resultats (2018) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-01)
  En el número 39 de la col·lecció ‘Quaderns d’avaluació’ es reuneixen dos articles que són la síntesi de resultats de dues avaluacions internacionals, promogudes per la IEA: PIRLS 2016 i TIMSS 2015. La ...
 • L'avaluació de sisè d'educació primària 2017 (2017) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-09)
  El número 38 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2016-2017. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en ...
 • L'avaluació de quart d'ESO 2017 (2017) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-04)
  El número 37 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2017. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en cada ...
 • PISA 2015: síntesi de resultats (2017) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-01)
  El número 36 de la col·lecció 'Quaderns d'avaluació' està dedicat íntegrament als resultats obtinguts per l'alumnat de 15 anys en el PISA 2015. En aquest any, el domini principal de l'avaluació ha estat ...
 • L'avaluació de sisè d'educació primària 2016 (2016) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-09)
  El número 35 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2015-2016. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en ...

More