Recent Submissions

 • Marc conceptual per a la competència lectora: PISA 2018 (2017) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2017-06)
  Per a l’avaluació PISA del 2018, la competència lectora serà el domini principal, de manera que s’han efectuat modificacions al marc conceptual utilitzat per a les avaluacions del 2000 i del 2009. La ...
 • Marc conceptual de la competència matemàtica: PISA 2021 (2020) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2020-06)
  Aquest document és la traducció del marc conceptual de la competència matemàtica, que és el domini prioritari de l'avaluació PISA 2021. Inclou exemples de les proves que s'aplicaran en format electrònic.
 • Marc conceptual de l'avaluació de quart d'educació secundària obligatòria (2020) 

  Alberola Palop, Jorge; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Espí Oliver, María José; León, Jorge (2020-06)
  Recull en un sol volum de tots els marcs conceptuals de les competències avaluades en la prova de quart d'ESO, que s'aplica a tot l'alumnat de Catalunya des del curs 2011-2012. Els marcs conceptuals són ...
 • Marc conceptual de l'avaluació de sisè d'educació primària (2020) 

  Amores González, Mercè; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Espí Oliver, María José; Hernández Alarcón, Marta (2020-06)
  Aquesta publicació recull en un sol volum tots els marcs conceptuals de les competències avaluades en la prova de sisè d'educació primària, que s'aplica a tot l'alumnat de Catalunya des del curs 2008-2009. ...
 • Criteris de classificació de centres en 10 països de l’OCDE: anàlisi de la complexitat (2020) 

  Arribas Payà, Víctor; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Cumplido Mercader, Sergi; Martínez Pons, Marc (2020-02)
  Estudi comparatiu de països i regions de l’OCDE que pretén ésser una eina de recollida d’informació que sustenti el manteniment de la classificació actual dels centres segons la seva complexitat, o bé ...
 • TIMSS 2019: disseny de l'avaluació i ítems alliberats (2018) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-11)
  Aquest document’ consta de dos grans apartats. En el primer s’explica com és el disseny de l’avaluació TIMSS 2019 de matemàtiques i ciències per al quart curs d’educació primària, que és el que s’avalua ...
 • TIMSS 2019: síntesi dels marcs conceptuals de matemàtiques i ciències de quart d'educació primària (2018) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-10)
  El document presenta una síntesi dels marcs conceptuals en què es basa l’avaluació internacional TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències). Els dos marcs conceptuals fan ...
 • Marc de la competència global PISA 2018: preparant el nostre jovent per a un món inclusiu i sostenible (2018) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2018-02)
  Aquesta publicació és la traducció del marc conceptual de la competència global, que s'avalua per primer cop a PISA 2018. El programa PISA avalua tres dominis principals, que són la competència lectora, ...
 • Sistemes educatius que aprenen: un horitzó estratègic per a Catalunya (2017) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Jolonch, Anna (2017-03)
  El número 37 de la col·lecció ‘Documents’, escrit per Anna Jolonch, presenta una síntesi de l'agenda política internacional en matèria de reformes educatives i extreu unes conclusions i recomanacions ...
 • L'estructura de 10 sistemes educatius de l'OCDE (2016) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Manchado Lozano, Jesús; Pi Sánchez, Aina (2016-11)
  Estudi descriptiu de deu sistemes educatius de referència en el món occidental: Alemanya, Anglaterra, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Suècia, Austràlia, Estats Units i Quebec, que han estat seleccionats ...
 • Manual d'avaluació de projectes i programes educatius (2016) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Ranchal Collado, Francesc (2016-06)
  Aquest és un manual pensat per orientar el procés d'avaluació de projectes de millora que puguin desenvolupar els centres educatius. Pretén donar eines als centres de recursos pedagògics, a les direccions ...
 • Avaluació Internacional del Progrés en Comprensió Lectora [presentació] (2016) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
  Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça als equips de direcció dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a l'organització ...
 • PIRLS 2016: síntesi del marc conceptual i ítems alliberats (2016) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-01)
  Aquest volum està especialment dirigit als mestres d'educació primària. El seu objectiu és donar a conèixer les proves de comprensió lectora PIRLS, a través dels textos i les preguntes utilitzats en els ...
 • Avaluació del projecte COMconèixer 2014 (2015) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-06)
  Aquest informe complementa el volum número 8 d'aquesta col·lecció titulat "Avaluació del projecte COMconèixer: l'aprenentatge a través de comunitats virtuals" (2006) amb les dades corresponents a ...
 • Avaluació del projecte Filosofia 3/18 a Argentona (2015) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-05)
  Aquest informe analitza el projecte "Filosofia 3/18" desenvolupat a les escoles d'Argentona, com a materialització del programa que s’aplica des de fa gairebé trenta anys a diversos centres de Catalunya ...
 • Avaluació de la comprensió lectora PIRLS 2016 [presentació] (2016) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
  Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça al professorat de llengua dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a ...
 • Ítems alliberats de competència científica: PISA 2015 (2015) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2015-03)
  El volum inclou trenta-cinc preguntes alliberades noves, extretes de vuit unitats de la prova pilot de PISA 2015. Pertanyen a dos grups: les unitats estàtiques -que inclouen estímuls estàtics, textos, ...
 • TIMSS: ítems alliberats de matemàtiques i ciències per a l'educació primària (2014) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2014-12)
  El present volum conté sis blocs d'ítems alliberats de matemàtiques i sis blocs d'ítems alliberats de ciències, utilitzats en avaluacions de TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i ...
 • PISA: ítems alliberats de competència en comprensió lectora (2014) 

  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2014-07)

More