Now showing items 21-40 of 44

  • Anàlisi del rendiment acadèmic a l'ensenyament obligatori de Catalunya (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-01)
   El volum 25 de la col·lecció “Documents” és la primera part d’una recerca sobre l’evolució del rendiment escolar a l’ensenyament obligatori. Se centra en l’anàlisi de l’educació secundària obligatòria ...
  • Ítems alliberats de competència científica [i] Marc conceptual PISA 2015 (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2014-03)
   L'informe conté 34 unitats d’avaluació de la competència científica que PISA ha utilitzat i alliberat en les edicions dels anys 2000, 2003 i 2006, així com altres unitats dels pilotatges previs. Inclou ...
  • PISA: ítems alliberats de competència matemàtica (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2014-05)
   L'informe presenta 78 unitats d’avaluació de matemàtiques aplicades en les edicions de PISA dels anys 2000, 2003, 2006 i 2012, així com altres unitats utilitzades en els pilotatges previs a aquestes ...
  • PISA: ítems alliberats de competència en comprensió lectora (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2014-07)
  • TIMSS: ítems alliberats de matemàtiques i ciències per a l'educació primària (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (2014-12)
   El present volum conté sis blocs d'ítems alliberats de matemàtiques i sis blocs d'ítems alliberats de ciències, utilitzats en avaluacions de TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i ...
  • Ítems alliberats de competència científica: PISA 2015 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2015-03)
   El volum inclou trenta-cinc preguntes alliberades noves, extretes de vuit unitats de la prova pilot de PISA 2015. Pertanyen a dos grups: les unitats estàtiques -que inclouen estímuls estàtics, textos, ...
  • Avaluació del projecte Filosofia 3/18 a Argentona (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-05)
   Aquest informe analitza el projecte "Filosofia 3/18" desenvolupat a les escoles d'Argentona, com a materialització del programa que s’aplica des de fa gairebé trenta anys a diversos centres de Catalunya ...
  • Avaluació del projecte COMconèixer 2014 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-06)
   Aquest informe complementa el volum número 8 d'aquesta col·lecció titulat "Avaluació del projecte COMconèixer: l'aprenentatge a través de comunitats virtuals" (2006) amb les dades corresponents a ...
  • PIRLS 2016: síntesi del marc conceptual i ítems alliberats (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-01)
   Aquest volum està especialment dirigit als mestres d'educació primària. El seu objectiu és donar a conèixer les proves de comprensió lectora PIRLS, a través dels textos i les preguntes utilitzats en els ...
  • Avaluació de la comprensió lectora PIRLS 2016 [presentació] (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
   Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça al professorat de llengua dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a ...
  • Avaluació Internacional del Progrés en Comprensió Lectora [presentació] (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
   Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça als equips de direcció dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a l'organització ...
  • Manual d'avaluació de projectes i programes educatius (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Ranchal Collado, Francesc (2016-06)
   Aquest és un manual pensat per orientar el procés d'avaluació de projectes de millora que puguin desenvolupar els centres educatius. Pretén donar eines als centres de recursos pedagògics, a les direccions ...
  • L'estructura de 10 sistemes educatius de l'OCDE (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Manchado Lozano, Jesús; Pi Sánchez, Aina (2016-11)
   Estudi descriptiu de deu sistemes educatius de referència en el món occidental: Alemanya, Anglaterra, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Suècia, Austràlia, Estats Units i Quebec, que han estat seleccionats ...
  • Sistemes educatius que aprenen: un horitzó estratègic per a Catalunya (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Jolonch, Anna (2017-03)
   El número 37 de la col·lecció ‘Documents’, escrit per Anna Jolonch, presenta una síntesi de l'agenda política internacional en matèria de reformes educatives i extreu unes conclusions i recomanacions ...
  • Marc conceptual per a la competència lectora: PISA 2018 (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2017-06)
   Per a l’avaluació PISA del 2018, la competència lectora serà el domini principal, de manera que s’han efectuat modificacions al marc conceptual utilitzat per a les avaluacions del 2000 i del 2009. La ...
  • Marc de la competència global PISA 2018: preparant el nostre jovent per a un món inclusiu i sostenible (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2018-02)
   Aquesta publicació és la traducció del marc conceptual de la competència global, que s'avalua per primer cop a PISA 2018. El programa PISA avalua tres dominis principals, que són la competència lectora, ...
  • PISA: ítems alliberats de competència en comprensió lectora (2a edició, 2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (2018-04)
   Aquest volum recull 34 unitats d’avaluació de la competència en comprensió lectora aplicades en les edicions de PISA dels anys 2000 i 2009, i altres que van utilitzar-se en pilotatges previs. Conté una ...
  • TIMSS 2019: síntesi dels marcs conceptuals de matemàtiques i ciències de quart d'educació primària (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-10)
   El document presenta una síntesi dels marcs conceptuals en què es basa l’avaluació internacional TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències). Els dos marcs conceptuals fan ...
  • TIMSS 2019: disseny de l'avaluació i ítems alliberats (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA); Martin, M.O.; Mullis, Ina V.S. (2018-11)
   Aquest document’ consta de dos grans apartats. En el primer s’explica com és el disseny de l’avaluació TIMSS 2019 de matemàtiques i ciències per al quart curs d’educació primària, que és el que s’avalua ...