Now showing items 1-3 of 3

  • Anàlisi del context del professorat de quart d’ESO: curs 2018-2019 (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Mateo Andrés, Joan, coord.; Pinya Salomó, Carmina, coord.; Pol Salvà, Helena, coord.; Querol Puig, Ernest, coord. (2020-10)
   Volum dedicat a l’anàlisi de resultats del qüestionari que va respost pel professorat d'ESO que va formar part de la mostra estadística. Inclou el qüestionari en l'annex.
  • Efectes del confinament en l’alumnat de quart d’ESO (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Mateo Andrés, Joan, coord.; Pinya Salomó, Carmina, coord.; Querol Puig, Ernest, coord. (2021-05)
   Aquest informe és el resultat de l’anàlisi d’un qüestionari sobre el confinament que es va aplicar al tombant del 2020-2021 a l’alumat de quart d’ESO. S’hi recullen dades sobre el context familiar i ...
  • L'impacte del confinament en els resultats de l'avaluació de quart d'ESO: curs 2020-2021 (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Martínez Pons, Marc; Mateo Andrés, Joan, coord.; Pinya Salomó, Carmina, coord.; Querol Puig, Ernest, coord. (2021-06)
   Informe que analitza els efectes del tancament dels centres educatius sobre el sistema educatiu a Catalunya. El CSASE ha elaborat un qüestionari de confinament per a l’alumnat de 4t d’ESO que s’ha ...