Now showing items 1-1 of 1

    • Jornada sobre l'equitat educativa (2021) 

      Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Cumplido Mercader, Sergi; León, Jorge; Martínez Pons, Marc; Mateo Andrés, Joan; Pons Vilaseca, Anna; Querol Puig, Ernest (2021-03-04)
      En aquesta jornada telemàtica sobre l'equitat educativa, s'hi van oferir eines per a l'anàlisi de les desigualtats i mesures per a l'equitat. La jornada es va iniciar amb una conferència a càrrec ...