Now showing items 30-49 of 215

  • L'avaluació de quart d'ESO 2020 (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-04)
   El número 46 dels Quaderns d’avaluació presenta els resultats del novè cicle de l’avaluació de quart d’ESO, que es va aplicar per primera vegada el curs 2011-2012. Conté els resultats habituals: les ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2022 (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
   Publicació que presenta els resultats de l’onzena onada de l’avaluació de quart d’ESO. Com es fa habitualment, s’hi recullen les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en ...
  • Avaluació de sisè d'educació primària 2009: avançament de resultats (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-09)
   El número 15 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de sisè d'educació primària, que s'ha dut a terme per primer cop el curs 2008-2009. Aquesta és una prova externa i ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2010 i de la inserció laboral dels graduats en FPR (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-09)
   El número 18 dels Quaderns d'avluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de sisè d'educació primària del 2010. L'avaluació s'ha dut a terme per segona vegada a tots els centres de Catalunya ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2011: síntesi de resultats (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2011-09)
   El número 20 de la col·lecció comença amb un article sobre les avaluacions previstes per al curs 2011-2012, és una informació sintètica que vol ser útil als equips directius i docents dels centres de ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2012: síntesi de resultats (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-09)
   El volum està dedicat en exclusiva als resultats de la prova d'avaluació de sisè d'educació primària del 2012, duta a terme els dies 7 i 8 de maig. Es resumeixen els objectius i les característiques ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2013 (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-09)
   El número dels Quaderns d'avaluació que obre el curs 2013-2014 és un monogràfic amb els resultats de l'última avaluació de caràcter extern i censal dissenyada pel Consell, que és l'avaluació de sisè ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2014 (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-09)
   El número 29 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de sisè d'educació primària de 2014, amb novetats en la seva presentació. S'hi inclouen taules i gràfics ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2015 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-09)
   Número dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària, aplicada al mes de maig passat. La síntesi de resultats es completa, aquesta vegada, amb dos articles, que valoren l'experiència de ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2016 (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-09)
   El número 35 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2015-2016. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2017 (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-09)
   El número 38 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2016-2017. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2018 (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-09)
   El número 41 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2017-2018. L'article informa de les novetats rellevants que s'han incorporat a la ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2019 (2019) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-09)
   El número 44 dels Quaderns d'avaluació està dedicat als resultats de la prova de sisè d'educació primària del curs 2018-2019. L'article inclou taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals ...
  • Avaluació del desenvolupament del projecte Filosofia 3/18 (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-05)
   El volum és el resultat de l’avaluació del desenvolupament del projecte Filosofia 3/18 a diferents centres educatius de Catalunya, duta a terme el 2011. Es presenta el projecte Filosofia 3/18 que ...
  • Avaluació del projecte COMconèixer 2014 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-06)
   Aquest informe complementa el volum número 8 d'aquesta col·lecció titulat "Avaluació del projecte COMconèixer: l'aprenentatge a través de comunitats virtuals" (2006) amb les dades corresponents a ...
  • Avaluació del projecte COMconèixer: l'aprenentatge a través de comunitats virtuals (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-12)
   L'informe recull l'avaluació d'una experiència innovadora en pràctica educativa. L'eix del projecte és que l'alumnat no només conegui i aprengui mitjançant les TIC, sinó també a partir de la recerca i ...
  • Avaluació del projecte Filosofia 3/18 a Argentona (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-05)
   Aquest informe analitza el projecte "Filosofia 3/18" desenvolupat a les escoles d'Argentona, com a materialització del programa que s’aplica des de fa gairebé trenta anys a diversos centres de Catalunya ...
  • L'avaluació del sistema educatiu per al 2006 (2006) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2006-01)
   El quart número dels Quaderns d'avaluació presenta l'avaluació del sistema educatiu prevista per a l'any 2006, que afecta sobretot l'educació secundària obligatòria. Les diferents actuacions avaluatives ...
  • Avaluació diagnòstica de l'educació primària: cap a una avaluació més competencial (2021) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2021-04)
  • Avaluació Internacional del Progrés en Comprensió Lectora [presentació] (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-02-11)
   Aquesta presentació proporciona les dades bàsiques de l'avaluació internacional PIRLS 2016 i s'adreça als equips de direcció dels centres de la mostra de Catalunya de l'estudi PIRLS 2016 per a l'organització ...