Now showing items 22-41 of 262

  • L'avaluació de la formació professional reglada 2008-2009 (2008) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2008-01)
   El número 10 dels Quaderns d'avaluació presenta els objectius i les línes mestres de l'avaluació de la formació professional reglada, prevista per al 2008 i el 2009. És una avaluació sistèmica que ha ...
  • Avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 2001-2008 (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010)
  • Avaluació de la formació professional reglada a Catalunya, 2001-2008 (2009-2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-2010)
  • Avaluació de la Formació Professional Reglada: resultats (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-05)
   El dia 26 de maig de 2010 es van presentar els resultats de l'avaluació de la formació professional reglada de Catalunya (cicles formatius de grau mitjà i de grau superior) que el Consell Superior ...
  • L'avaluació de la formació professional reglada: síntesi de resultats (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-01)
   Síntesi dels primers resultats obtinguts en l'avaluació de la formació professional reglada a Catalunya 2001-2008. El volum inclou dos articles. El primer és una síntesi dels elements més significatius ...
  • L'avaluació de l’educació primària 2007 (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010)
  • L'avaluació de quart d'ESO 2012 (2012) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2012-04)
   El nou número dels Quaderns d'avaluació està dedicat, de manera íntegra, a la prova de quart d'ESO, que es va aplicar per primera vegada al mes de febrer de 2012. En el primer article del número es ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2013 (2013) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2013-04)
   El volum està dedicat a la prova d'avaluació de quart d'ESO del curs 2012-2013, el segon en què s'aplica aquesta prova de caràcter extern, censal i orientatiu. Consta de tres articles. El primer és ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2014 (2014) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2014-04)
   El número 28 dels Quaderns d'avaluació es divideix en dos grans blocs. En el primer es presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2014, amb novetats en la seva presentació. ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2015 (2015) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2015-01)
   El número 31 dels Quaderns d'avaluació conté dos articles. El primer presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2015. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2016 (2016) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2016-04)
   El número 34 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2016. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en cada ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2017 (2017) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2017-04)
   El número 37 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2017. S'hi inclouen taules i gràfics amb les puntuacions mitjanes globals en cada ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2018 (2018) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2018-04)
   El número 40 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2018. S'expliquen les novetats introduïdes a la prova, que afecten les competències ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2019 (2019) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2019-04)
   El número 43 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats obtinguts en l'avaluació de quart d'ESO de 2019. S'expliquen les novetats introduïdes a la prova, que són la introducció de ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2020 (2020) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2020-04)
   El número 46 dels Quaderns d’avaluació presenta els resultats del novè cicle de l’avaluació de quart d’ESO, que es va aplicar per primera vegada el curs 2011-2012. Conté els resultats habituals: les ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2022 (2022) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2022-07)
   Publicació que presenta els resultats de l’onzena onada de l’avaluació de quart d’ESO. Com es fa habitualment, s’hi recullen les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits avaluats en ...
  • L'avaluació de quart d'ESO 2023 (2023) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2023-10)
   El Quaderns d’avaluació. 58 presenta els resultats de la tretzena onada de l’avaluació de quart d’ESO. Com es fa habitualment, s’hi recullen les puntuacions mitjanes globals, les puntuacions dels àmbits ...
  • Avaluació de sisè d'educació primària 2009: avançament de resultats (2009) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009-09)
   El número 15 dels Quaderns d'avaluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de sisè d'educació primària, que s'ha dut a terme per primer cop el curs 2008-2009. Aquesta és una prova externa i ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2010 i de la inserció laboral dels graduats en FPR (2010) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2010-09)
   El número 18 dels Quaderns d'avluació presenta la síntesi de resultats de l'avaluació de sisè d'educació primària del 2010. L'avaluació s'ha dut a terme per segona vegada a tots els centres de Catalunya ...
  • L'avaluació de sisè d'educació primària 2011: síntesi de resultats (2011) 

   Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2011-09)
   El número 20 de la col·lecció comença amb un article sobre les avaluacions previstes per al curs 2011-2012, és una informació sintètica que vol ser útil als equips directius i docents dels centres de ...