Recent Submissions

 • Memòria: Saló de l’Ensenyament 2014: espai d’orientació: orienta’t [fullet] (2014) 

  Departament d'Ensenyament. Servei d’Orientació i Serveis Educatius (2014-03)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada informativa anual.
 • Actualització dels estudis i continuïtat formativa: saló de l’Ensenyament 2016 [fullet] (2016) 

  Departament d'Ensenyament. Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (2016)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada informativa anual.
 • Saló de l'ensenyament: setmana de la formació i treball: 22-26 març 2017: decideix el teu perfil [cartell] (2017) 

  Departament d'Ensenyament (2017)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada informativa anual.
 • Saló de l'ensenyament: setmana de la formació i treball [cartell] (2020) 

  Departament d'Educació (2020)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada informativa anual.
 • Saló de l'ensenyament [material de difusió] (2008) 

  Departament d'Educació (2008)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada informativa anual.
 • Saló de l'ensenyament [material de difusió] (2007) 

  Departament d'Educació (2007)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada informativa anual.
 • Saló de l'ensenyament [material de difusió] (2006) 

  Departament d'Educació (2006)
 • Saló de l'ensenyament [fullet] (2005) 

  Departament d'Educació (2005)
 • Orientació: hem de saber cap on anem per poder començar una ruta! (2022) 

  Departament d'Educació (2022)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada informativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2018: jornada formativa [audiovisual] (2018) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Servei d’Orientació i Serveis Educatius; Universitat Politècnica de Catalunya (2018-04)
  Enregistraments de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2019: jornada formativa (2019) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Educació; Departament d'Educació. Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital; Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Departament d'Educació. Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat; Institut Obert de Catalunya (2019-03)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2022: jornada formativa (2022) 

  Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya; Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Educació (2022-02)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2018: jornada formativa (2018) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Servei d’Orientació i Serveis Educatius; Universitat Politècnica de Catalunya (2018-04)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2017: jornada formativa (2017) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Servei d'Orientació i Serveis Educatius (2017)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2016: jornada formativa (2016) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Servei d’Orientació i Serveis Educatius (2016-04)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2015: jornada formativa (2015) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria; Departament d'Ensenyament. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (2015-04)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2014: jornada formativa (2014) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació (2014-04)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.