Recent Submissions

 • Orientació: hem de saber cap on anem per poder començar una ruta! (2022) 

  Departament d'Educació (2022)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada informativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2018: jornada formativa [audiovisual] (2018) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Servei d’Orientació i Serveis Educatius; Universitat Politècnica de Catalunya (2018-04)
  Enregistraments de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2019: jornada formativa (2019) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Educació; Departament d'Educació. Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital; Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats; Departament d'Educació. Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat; Institut Obert de Catalunya (2019-03)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2022: jornada formativa (2022) 

  Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya; Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Educació (2022-02)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2018: jornada formativa (2018) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Servei d’Orientació i Serveis Educatius; Universitat Politècnica de Catalunya (2018-04)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2017: jornada formativa (2017) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Servei d'Orientació i Serveis Educatius (2017)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2016: jornada formativa (2016) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya. Oficina d'Accés a la Universitat; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Servei d’Orientació i Serveis Educatius (2016-04)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2015: jornada formativa (2015) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria; Departament d'Ensenyament. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (2015-04)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.
 • Saló de l'ensenyament 2014: jornada formativa (2014) 

  Consell Interuniversitari de Catalunya; Departament d'Ensenyament; Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; Departament d'Ensenyament. Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació (2014-04)
  Recull de les presentacions del Saló de l'ensenyament elaborades per a la jornada formativa anual.