Recent Submissions

  • La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües (2011) 

    Departament d'Ensenyament. Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües (2011)
    Aquesta publicació recull la visió de sis experts sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües en el moment actual. Els sis articles donen pautes de reflexió i d'acció per a la pràctica a l'aula ...