Enviaments recents

  • Walk for all for life (2020) 

    Departament d'Educació (2020)
    El Departament d'Educació, a través del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, i el Consell Català de l'Esport, mitjançant l'Escola Catalana de l'Esport, van participar com a socis de ...