Now showing items 1-4 of 4

  • Currículum i orientacions: educació infantil: primer cicle (2012) 

   Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària (2012-07)
   La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima ...
  • Currículum i orientacions: educació infantil: segon cicle (2016) 

   Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària (2016-06)
   Aquest document dóna orientacions als professionals del segon cicle d'educació infantil per oferir als infants les possibilitats que garanteixin el desenvolupament integral. Presenta propostes ...
  • Currículum: educació primària (2017) 

   Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària (2017-01)
   Aquesta publicació recull el Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària que estableix la normativa vigent, la legislació de Catalunya, les orientacions europees ...
  • Orientacions per a l'avaluació: educació infantil: primer cicle (2015) 

   Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària (2015-06)
   La publicació descriu les característiques de l'avaluació en el primer cicle d'educació infantil i dóna orientacions per dur-la a terme de forma integrada en la pràctica educativa. Els dos objectius ...