Now showing items 1-1 of 1

    • Orientacions per a l'avaluació: educació infantil: segon cicle (2020)  

      Departament d'Educació. Servei de Currículum d’Educació Infantil i Primària (2020-01)
      La publicació descriu les característiques de l'avaluació en el segon cicle d'educació infantil i dona orientacions per dur-la a terme de forma integrada en la pràctica educativa. Inclou un recull ...