Els Serveis educatius dels Serveis territorials d’Educació al Baix Llobregat, junt amb la Diputació de Barcelona, el Consell comarcal del Baix Llobregat i el teixit d’entitats de la comarca, impulsen des del curs 2012-2013 el reconeixement dels treballs de recerca que duu a terme l'alumnat de batxillerat de la comarca. L’objectiu principal és crear espais que permetin la vinculació entre alumnat, docents i entitats. La intenció és establir contactes d’enriquiment mutu on els protagonistes siguin els treballs de recerca vinculats a les entitats, com també el reconeixement a l’alumnat, docents i centres protagonistes dels projectes.

Recent Submissions

More